Archive for mars, 2006

Svartmålning

mars 30, 2006

Företagare reagerar nu mot att LO bedriver smutskastning av arbetsgivare. I Vi har tröttnat på att svartmålas är budskapet klart:

Vi trodde att vi lämnat 70-talet bakom oss. Då utmålades näringslivets företrädare som ”hatets och illviljans kolportörer”. …Alla affischer har budskapet att det enda som stoppar företagarna är ett kollektivavtal. Det är ett oerhört kränkande budskap mot oss företagare.

Comeback för Ebba?

mars 29, 2006


Ebba Lindsö har tidigare suttit i Kristdemokraternas partistyrelse. Nu verkar det som att hon är på väg tillbaka. Om detta rapporteras i Ebba Lindsö från vd till kd.

Jag hoppas verkligen att hon går in i politiken igen. Inte minst hennes engagemang för att bryta de av vänstern ingjutna fördomarna om att ekonomisk tillväxt är bra för vissa och dålig för andra, var viktigt för att vitalisera den svenska debatten.

Den förstatligade familjen

mars 29, 2006

PJ Anders Linder bloggar utmärkt om Billströms urusla förslag om att erbjuda gratis förskola i Stockholm:

Förskolan ska bli gratis. Man ska inte behöva lägga en krona för att man tar barnomsorgen i anspråk. Resultatet? Medborgarna får ännu sämre chans att välja egen livsstil. Kommunen konsumerar åt dem. Det blir ännu svårare för den som vill gå sin egen väg. Och fler barn får längre dagar borta från hemmet.

Familjerna socialiseras med sina egna pengar. Rudolf Meidner skulle ha känt igen sig.

Familjen som institution behöver återupprättas i Sverige. Skatterna ska i det sammanhang inte underskattas. De höga skatterna minskar familjens handlingsutrymme kraftigt, och bidrar till ett beroende av det offentliga. Lägre skatter och större enskilt ansvarstagande skulle göra att alltfler skulle vara oberoende av politikers eventuella gunst. Det skulle göra att alltfler familjer klarar sig på egen hand, och politikerna får då rikta in sig på andra saker än att detaljstyra människors privatliv.

Europeisk gryning?

mars 27, 2006

Johnny Munkhammars nya bok European Dawn: After The Social Model har mötts av stort intresse i såväl Europa som USA. Så här presenteras den av Timbro:

Munkhammar argumenterar för att den samhällsmodell som de flesta länder i västra Europa delar är orsaken till våra problem. Hög skatt ger låg tillväxt, reglerad arbetsmarknad ger arbetslöshet och offentliga monopol kan inte leverera. Några politiker vill ha reformer, men de flesta försvarar modellen och en del talar om än högre skatter och stängda gränser. Men de länder som har gjort mest reformer har lyckats bäst. Munkhammar visar med en rad exempel hur reformer kan skapa en bättre framtid – allt som krävs är politisk vilja.

Munkhammar har bland annat varit inbjuden att tala vid Heritage Foundation i Washington, D.C. Hans tal vid Heritage finns att se här.

Vad håller FN på med!?

mars 21, 2006


Så här ser alltså Förenta Nationernas kampanj mot rasism ut. Pj Anders Linder bloggar om det hela:

FN har producerat en affisch mot rasism, där det rasistiska symboliseras av – en legobit.

Ingen kan undgå det opportunistiska budskapet: Hallå, hallå, hela bråket om Muhammedteckningarna är de otäcka danskarnas fel! En hel nation sätts på de anklagades bänk.

En hel nation – och ett grannland till Sverige. Här fick Bosse Ringholm någonting att bita i redan dag ett på jobbet. När får vi höra honom be FN dra in affischen och be danska folket – för att inte tala om Lego!! – om ursäkt?

Från FN hävdas att det inte finns något samband med Muhammed-karikatyrerna:

José Luis Díaz är talesman för Louise Arbour och förnekar helt att det finns något samband med konflikten om de danska karikatyrerna och reaktionerna på dem i den muslimska världen.
– Det finns inga dolda budskap, affischen anspelar inte på eller kommenterar det som hänt i Danmark. Det är olyckligt om affischen tolkas så, och om det leder till att det antirasistiska budskapet kommer i skymundan, säger Díaz till svd.se

Jaha, ja. Så chefen Louise Arbour och hennes Kommissariat för mänskliga rättigheter, som varit mycket aktiv i karikatyrfrågan, skulle alltså ha placerat en lego-bit i teckningen av andra orsaker än att det är en dansk produkt?

Kristen konvertit hotas av dödsstraff i Afghanistan

mars 21, 2006

Abdul Rahman hotas av dödsstraff i afghansk domstol. Hans brott? Han konverterade till den kristna tron för 16 år sedan:

KABUL, Afghanistan — An Afghan man is being prosecuted in a Kabul court and could be sentenced to death on a charge of converting from Islam to Christianity, a crime under this country’s Islamic laws, a judge said Sunday.

Den stora frågan är hur den afghanska regeringen hanterar frågan:

If convicted, the case could ultimately force President Hamid Karzai’s direct intervention.

The president would have to sign the papers authorizing Rahman’s execution, a move that could jeopardize Mr. Karzai’s standing with human rights groups and Western governments.

So far, President Karzai has not commented on the case.

Jag är övertygad om att det svenska stödet för återuppbyggnaden av Afghanistan är moraliskt riktigt. Det är rätt att hjälpa våra medmänniskor att forma en framtid i fred och frihet. Men Sverige bör under inga omständigheter stödja en regering som tar livet av människor som konverterar till andra religioner än islam. Vad Sverige och andra demokratier måste göra är att sätta press på den afghanska regeringen, så att Abdul Rahman kan fortsätta leva som en fri människa. Aghanistan är en suverän stat som styrs av en folkvalda politiker, och man är följaktligen fria att forma en lagstiftning enligt de preferenser man föredrar. Men om Afghanistan vill vara en accepterad del av världssamfundet, så bör man snarast se över den nuvarande lagstiftningen.

Tips: Captus

mars 21, 2006

Christian Sandström skriver i en krönika i Captus Tidning att skallen om ”död åt familjen” egentligen handlar om vänsterns gamla förkärlek för statligt förmynderi:

Attackerna mot familjen är många och kommer från en brokig skara av politiker, byråkrater och proffstyckare. Oavsett om de skanderar ’död åt familjen’, vill ha kvoterad föräldraförsäkring eller förespråkar statlig massuppfostran av barn har de gemensamt att de sätter staten framför individen. ”Död åt familjen” betyder därför ingenting annat än ”Leve Staten”.

Captus Tidning är en del av Captus, som är ett spännande projekt som kommit till på initiativ av unga och borgerliga personer. De har börjat lovande, och jag hoppas att de fortsätter att vara lika breda som hittills. Sverige behöver en borgerlig tankesmedja som inte bara handlar om liberalism, utan där det finns utrymme också för den värdeorienterade borgerligheten.

"Jag ljuger så bra"

mars 20, 2006

Dagens sköning var utan tvekan den radiolyssnare som ringde och önskade Linda Bengtzings schlagerlåt ”Jag ljuger så bra”. På frågan om han gillade Bengtzings musik så svarade lyssnaren ”nej, men jag vill önska låten till utrikesministern”.

Apropå Laila-gate så hittade jag denna intressanta artikel, Swedes Write to Yemen after closing Website Showing Cartoons, från The Yemen Observer. Om deras uppgifter stämmer så är det tveklöst Breaking News:

SANA’A – Abu Baker Al-Qirbi, the Minister of Foreign and Expatriate Affairs, received on Tuesday a letter from the Swedish Foreign Minister Laila Freivalds, related to the insulting cartoons of Prophet Mohammed (PBUH), Saba news reported.

The Swedish minister expressed her disapproval and sadness at the republication of the cartoons on a right-wing extremist group’s website, adding that the Swedish government had closed the site.

Oavsett om brevet har skickats till Yemens regering eller inte så är det nog hög tid för Ladbrokes & Co. att stänga spelet på Laila Freivalds avgång/avsked…

Dokument inifrån vaddå?

mars 19, 2006

Kvällens Dokument Inifrån skulle handla om Kristdemokraterna. Och visst figurerade det en del kristdemokrater i programmet. Men det hela handlade istället om kristna grupper som vill ta strid för sina frågor, och som i vissa fall anser att Kristdemokraterna blivit för utslätat. Jag fick efter programmet frågan av en kompis om hur många jag kände eller kände igen från programmet. Jag överdriver nog inte om jag säger att det var en minoritet av de medverkande. De kristdemokrater som medverkade var naturligtvis kända ansikten för mig och andra partiaktiva (och jag tycker att Göran och Alf med flera gav ett gott intryck), men väldigt många medverkande har mig veterligen aldrig synts till i kristdemokratiska sammanhang (Åke Green är ett sådant exempel). Jag tycker till syvende och sidst att programmet gav väldigt lite information till väljarna om vilket parti Kristdemokraterna är. Den mest relevanta beskrivningen kom från en av de intervjuade statsvetarna, då han slog fast att det handlar om ett icke-moralistiskt parti på den borgerliga planhalvan med värdekonservativ inriktning.

När politik är att felprioritera

mars 17, 2006

Nu har EU kommit med ytterligare ett initiativ som på ett dramatiskt sätt kommer att förbättra vår vardag och göra Europa till en dynamisk region: ett genderinstitut ska inrättas.

Det låter ju nästan som Sverige. Men det är faktiskt Slovenien, Slovakien och Litauen som ligger i för att förverkliga detta framtidsprojekt med en årsbudget på 75 miljoner kronor. Det ser också som av en händelse ut som att institutet kommer att ligga i Ljubljana.

Kan inte hålla mig från att delge en kommentar apropå ovanstående från townhall.com:

Unemployment is high and capital is fleeing Europe, yet members of the European Parliament apparently think their top priority is gender politics. They just created a ”gender institute.” If this new entity is just a waste of money, the people of Europe will be lucky. But if the new institute becomes a lobbying arm for new levels of government intervention in labor markets – as would be the case if bureaucrats attempt to dictate pay on the basis of sex – then Europe will fall even further behind.

Något har gått riktigt snett när vi har ett EU-parlament som först förhandlar bort rätten till fri rörlighet för tjänster, och sedan omfamnar allsköns olika socialist-tjafs på grund av att huvudkontoret för den ena eller andra institutionen hamnar i de olika medlemsländerna. Skattepengar ska spenderas, och när de inte räcker till så anklagas medlemsländerna för att vara snåla. Den snålheten kan dock lyckligtvis kringgås genom införandet av en EU-skatt.

Snacket om en EU-skatt känns inte riktigt bra.

Man kan utifrån ett kristdemokratiskt perspektiv värdera frågan om en EU-skatt på lite olika sätt. En grund skulle kunna vara subsidiaritetsprincipen. Det vill säga vi har att göra med frågor som kräver övernationella beslut, alltså finns behovet av en finansiering utanför medlemsländernas budgetar. Men vid en anblick av dagens europeiska union så är det för mig ändå ofullkomlighetstanken som hamnar i centrum. Den ibland fullständiga ofullkomlighet med vilken politiken sköts på EU-nivå gör dels att jag inte betror EU-politikerna med rätten att ta ut skatt. Allt elände kan naturligtvis inte skyllas på Bryssel (jordbrukssubventionerna är ett exempel på detta), men vi riskerar att se ständigt nya krav på mer pengar till byråkratiska projekt utan koppling till medborgarnas verklighet. Oförmågan att komma överens om viktiga reformer gör också att det går att argumentera mot en EU-skatt utifrån subsidiaritetsprincipen: skulle verkligen finansieringen av EU skötas bättre genom en samordnad beskattning? Jag tror att svaret i dagsläget blir ett Niklas Erik Johan på det.