Archive for oktober, 2007

SMS-lån och marknadsekonomin

oktober 31, 2007

Inom borgerliga kretsar dyker med jämna mellanrum missförståndet upp att bara för att man står för kapitalism och marknadsekonomi så måste man försvara, och helst också älska, allt som marknaden producerar. Det bygger i grund och botten på en felaktig uppfattning om marknaden som något moraliskt gott i sig självt.

Marknaden är vare sig moralisk eller omoralisk, vare sig god eller ond. Marknadsekonomi är amoralisk. Marknadsekonomi är det bästa ekonomiska systemet för att skapa välstånd och personlig frihet, inte något gott i sig självt. Det finns därför ingen anledning att försvara marknadens avarter. Företag som utnyttjar eller vilseleder människor är inte goda bara för att de finns inom det marknadsekonomiska systemet, lika lite som kapitalism är ont bara för att det existerar ett par dåliga företag.

Så när det dyker upp företag som spelar på ungas impulsivitet och svaga ekonomiska ställning för att tjäna pengar finns det ingen anledning att försvara dem. Deras agerande blir inte moraliskt bara för att det är sprunget ur det marknadsekonomiska systemet.

Annonser

Det liberalkonservativa partiet…

oktober 31, 2007

Otto von Bismarck lär i frustration en gång ha sagt: ”De tyska liberalerna är, enligt min mening, varken tyska eller liberala”.

Är det kanske dags för en uppdatering, såhär efter den moderata bolagsstämman?

Ett anspråkslöst förslag från min sida: ”Det liberalkonservativa partiet är, enligt min mening, varken liberalt eller konservativt”.

När den falska toleransen blir övertydlig

oktober 23, 2007

– Jag vill inte behöva se homofoba och värdekonservativa inslag i det offentliga rummet, säger Felix König på RFSL Ungdom till City.

Han skulle också kunna ha sagt något i stil med: ”Jag kräver att få säga vad jag vill, men du ska hålla käften”.

Bakgrunden till uttalandet är att Svenska Evangeliska Alliansen gått ut i kampanj med texten ”Bevara äktenskapet – mamma, pappa, barn”och tillhörande hjärta med pil igenom.

Nu är det väl ganska känt vad KDU anser i äktenskapsfrågan, men jag inte för avsikt att här och nu diskutera eller försvara den aktuella annonskampanjen. Vad jag dock vill slå ett slag för är den enligt alltför många ganska uttjänta yttrandefriheten! Det känns som att vi som gillar tanken på att Sverige ska klara av ”the town square test” allt oftare får rycka ut till försvar för just yttrandefriheten, när upplevda kränkningar föranleder krav på lagstiftning. Tidigare har diskussionen gått het om rondellhundar och Mohammed-karikatyrer. Denna gång kräver RFSL Ungdom att bl.a. ”värdekonservativa” budskap inte ska kunna visas i det offentliga rummet, och Stockholms oppositionsråd Yvonne Ruwaida (mp) kräver i ett brev till SL att reklamen ska stoppas. KDU är emot en könsneutral äktenskapslagstiftning och förespråkar att lagen om homoadoption rivs upp, får vi säga det högt i Königs och Ruwaidas värld?

Glädjande är dock att SL:s presschef Björn Holmberg ger ett tydligt besked i frågan:

– Så länge kampanjen inte uppfattas som stötande så uppfyller den inte kraven för att stoppas. Det som står följer bara nuvarande lagstiftning. Sedan kan inte alla tycka att alla kampanjer är bra, säger han.

Att tumma på yttrandefriheten är att ge sig in på ett sluttande plan. Om inte tidigare diskussioner visat det, så borde Königs uttalande stämma till eftertanke.

”Därför måste regeringen göra halt i sin nedmontering av försvaret”

oktober 23, 2007

Alf Svensson skriver insiktsfullt om försvaret på dagens DN-debatt. Till att börja med konstaterar han bl.a. det som Sverige borde ha lärt sig av 1925 års försvarsbeslut, nämligen att vi vet föga av de säkerhetspolitiska hot framtiden har att ge.

Statskonst är kanske allra viktigast i frågor som rör just försvaret. Som jag framför i en motion till riksdagen är försvaret en av de viktigaste av statens uppgifter. Ytterst handlar det förstås om att kunna skydda medborgarna och bevara demokratin och våra fri- och rättigheter. För att kunna behärska såväl landområden som luftrum och havsområden krävs det resurser och långsiktig planering. Ingen politiker ej heller något annan kan i dag deklarera hur den säkerhetspolitiska situationen ter sig om exempelvis 20 år.

Svensson tar också upp NATO-aspekten av regeringens politik:

Om den svenska linjen blir att i första hand alltid köpa färdig materiel från andra länder – kan det vara något annat än att ta smygvägen in i Nato? På samma sätt som socialdemokraterna aviserade ett EU-inträde genom en fotnot i ett ekonomiskt krisprogram.

Men ett medlemskap i Nato är ett beslut, om det skall tas, som inte skall bli konsekvensen av en budgetteknisk avvägning – utan koppling till säkerhets- eller utrikespolitisk bedömning.

Känslan är att hans kritik borde kunna delas av såväl förespråkare som motståndare av NATO-medlemskap. Vem vill inte ha en öppen debatt? Varför ska Sverige smyga runt som katten kring het gröt medan Finland klarar av att debattera frågan i öppen dager?

Avslutningsvis är det bara att instämma i Alf Svensson tal om besinning. Dear government, ta tid på er att utforma framtidens säkerhetspolitik!

Junge Union Deutschlandtag

oktober 22, 2007

merkel.jpg

Att vara på besök hos de unga kristdemokratiska vännerna i Junge Union (JU) är spännande. Det är andra gången jag besöker Junge Unions kongress, och liksom 2005 i Augsburg så är det välorganiserat, medialt högprofilerat, högt i tak och en hög grad av gästfrihet. Med sina 127 000 medlemmar så är JU också Europas största ungdomsorganisation alla kategorier (de unga tyska socialdemokraterna har 60 000 medlemmar).

Temat för årets kongress var ”Klimatet förpliktigar”. JU vågar sig på att förespråka kärnkraft, vilket är politiskt känsligt i Tyskland. I nuläget håller socialdemokraterna emot en kärnkraftsvänlig politik, men vid en borgerlig (kristdemokratiskt-liberal) regering så kan dödläget förmodligen brytas.

Huvudattraktionen för deltagarna var utan tvekan förbundskansler Angela Merkels anförande. Talet var engagerat och medryckande. Det märks en väldigt stor skillnad på hennes retoriska förmåga jämfört med när jag senast lyssnade till henne för två år sedan. Detta kan kanske vara en förklaring till det faktum att Merkel leder med mer än 40% över (s)-ledaren Kurt Beck när Stern frågade väljarna vem de föredrar som förbundskansler. 

Merkel utgick i sitt tal ifrån det faktum att JU firar 60-årsjubileum, och att organisationen under hela sin livstid försvarat människovärdet. Hon betonade därför bl.a. nödvändigheten av att sätta mänskliga rättigheter framför näringslivsintressen, vilkert är en stor skillnad mot Schröders undfallenhetspolitik gentemot exempelvis Ryssland. Hennes tal innehöll också intressanta resonemang om utgångspunkterna för kristdemokratin. Hon talade om social marknadsekonomi (här finns mycket intressant för den svenska kristdemokratin. Man borde t.ex. satsa på att inom partiet sprida Förmögen till värdighet – Röpke, människan och ekonomin), men också om bredden inom kristdemokratin. Hon fastslog vikten av att alla tre inriktningar inom kristdemokratin, – den konservativa, den sociala och den liberala – får utrymme.  Även här borde vi från svensk sida vara uppmärksamma, eftersom vi fortfarande söker efter en fungerande väg till breddning.

Inspirerande visit på västkusten

oktober 17, 2007

Idag har KDU kampanjat i Uddevalla, där vi också hann med att träffad kristdemokraternas kommunalråd Magnus Jacobsson. Efter att ha styrts av socialdemokrater sedan hedenhös (med undantag för en kort frihetsperiod 1991-94) så är nu Uddevalla ett borgerligt föredöme. Kommunen, med kristdemokraterna i yttersta ledningen, har rivstartat efter maktskiftet. Eller vad sägs om detta:

Kommunen har tjuvstartat med ett eget lokalt vårdnadsbidrag.

En tredjedel av förskolorna håller på att privatiseras, efter stor uppståndelse och hårt motstånd i våras. Föreståndare och privata företag tar över. Hemtjänsten står i tur för samma process.

Beslut om så kallad utmaningsrätt togs i augusti. All verksamhet i kommunal regi utom myndighetsutövning får utmanas, kommunen lovar att pröva.

Uddevalla sänker också skatten med 10-15 öre varje år under mandatperioden.

Magnus erkände dock i förbigående att man är ganska besvikna över att inte ha hamnat först i Dagens Samhälles ranking av reformtempot hos nya borgerliga kommuner. Man kunde önska att fler borgerliga kommunpolitiker hade den inställningen…

Krook om ungdomsvåldet

oktober 15, 2007

– Rent politiskt tycker jag att lärarna måste återfå sin auktoritet. Men det räcker inte att skriva in i en läroplan, det har med vuxenvärldens attityder att göra. Lydnad har blivit ett otroligt fult ord, men en del av det borde återupprättas.

Caroline Krook talar med Fokus om ungdomsvåldet.

Bevara monarkin

oktober 14, 2007

Dagens lästips: Redaktören för Captus Tidning Adam Nelvin konstaterar i moderata Svensk Tidskrift att det visst finns skäl att bevara monarkin.

Intressant besök i Lappland

oktober 13, 2007

lkab.jpg
Jag och Emma 550 m under marken tillsammans med Martin Ivert.

Under de senaste dagarna har jag befunnit mig i vackra Lappland, närmare bestämt Kiruna och Porjus. I korthet kan man säga att unga borgerliga politiker (varav jag och Emma Henriksson från kristdemokratisk sida) samt representanter från Forum för Energi och Tillväxt har besökt LKAB:s och Vattenfalls anläggningar. Under dessa dagar har vi bl.a. fått träffa LKAB:s VD Martin Ivert och kommunalrådet Hans Swedell (m). Det var mycket intressant att få en inblick i de svåra frågeställningar som omgärdar flytten av Kiruna. Frågan om det är kommunen, LKAB eller staten som ska stå för olika delar av flytten är ännu inte löst, liksom frågan om minerallagens tillämpning vid flytt av byggnader och områden. Tanken på ett område som flyttar hus för hus i 10-20 års tid känns något problematisk.

Swedell tog även upp Karlstadsregionen som ett exempel på ett område som vid ev. framtida höga vasttenivåer kan ligga i riskzonen för liknande resonemang om flytt av hus och områden. Här har vi som är politiker i vänerkommunerna helt klart en uppgift i att uppmärksamma frågan mer än vad som hittills gjorts. Om vi inte agerar i tid så kommer vi sannolikt tvingas att förvånat se på när t.ex. den karaktäristiska skärgårdsmiljön utanför Hammarö försvinner, och att utseendet istället blir snarlikt den man kan se i Mälaren (inga skär och holmar).

West Sweden Tour

oktober 11, 2007

Under veckan så har jag och riksombudsmannen Rebecca Olsson hunnit besöka tre av KDU:s västsvenska distrikt. Med oss har vi haft Västra Götalands ombudsman Sara Leion. Veckan började på Bäckängsgymnasiet i Borås, där många diskussioner med eleverna kom att handla om de ordningsomdömen som den borgerliga majoriteten beslutat införa. Namninsamlingar mot förslaget har genomförts, men många elever som vi träffade ifrågasatte om motståndet verkligen är så stort som påstås. Under kvällen träffade vi nya och gamla medlemmar och snackade politik. Får passa på att tacka Andreas, Lucas och alla andra i distriktet för en bra dag i Södra Älvsborg!

Under tisdagen så bar det av till Vänersborg, där vi kampanjade tillsammans med Sara Severin från Norra Älvsborgsdistriktet. Tyvärr var jag tvungen att lämna de andra under eftermiddagen för att åka på fullmäktigesammanträde hemma på Hammarö, men jag hoppas kunna komma tillbaka och hälsa på framöver!

Onsdagen spenderades i Skövde, där vi efter kampanjande lunchade hos distriktsordförande Alexander Khalaf på Café Max (rekommenderas!).

Nu väntar studiebesök i Kiruna i regi av Forum för Energi och Tillväxt. Ska inte minst bli intressant att studera gruvan, och ”flytten av stan”.