Sigfridsson fel ute i sitt svar

november 23, 2007

Sydsvenskan publicerade under förra veckan ett genmäle på min artikel om barnavdrag. Eftersom tidningen inte kör med trestegsdebatter så publicerar jag mitt svar här på bloggen istället:

Sigfridsson fel ute i sitt svar

Helen Sigfridsson, generalsekreterare för Sveriges Makalösa Föräldrar och tidigare ledande miljöpartist, skriver i en replik att KDU har en naiv familjepolitik. Vi påstås sträva efter att relationer ska upprätthållas till varje pris, och jag får en känga för att jag vågar ha en åsikt ”trots min ungdom”. Det är förvisso sant att jag som 25-åring är två år yngre än Sigfridsson, men jag tror inte att åldern är det väsentliga här. Istället handlar det om att medan jag vill diskutera hur vi kan få fler föräldrarelationer att hålla, så vill Sigfridsson låtsas som att det är oproblematiskt för barn med separationer.

Det är inte KDU:s ambition att upprätthålla relationer till varje pris, tvärtom kan det vara bra att högkonfliktrelationer får ett slut. Men vi kan också konstatera att en majoritet av de relationer som slutar i skilsmässa har en låg grad av konflikt, vilket är mycket viktigt att notera i sammanhanget. För det är med den bakgrunden jag menar att det är ett samhällsproblem att en tredjedel av föräldrarelationerna faller samman under barnens uppväxtår. Här hävdar Sigfridsson att jag tar fel på statistiken, men vi använder oss av två olika mått. Hon talar om ögonblicksbilden (d.v.s. hur många barn som just i denna sekund lever med separerade föräldrar) medan jag talar om hur många barn som t.o.m. 17 års ålder kommer få uppleva att föräldrarna separerar (Se SCB:s Barn och deras familjer, 2005).

Sigfridsson vill ha en politik som inte ”låtsas om att det bara finns tvåförsörjarfamiljer”. Här är vi överens. Vårt barnavdrag ska gälla alla barn. Men medan Sigfridsson anser att ”målet inte [får] vara att leva i tvåsamhet” så vill jag ha en politik som inte rycker åt axlarna åt att Sverige har bland de högsta skilsmässotalen i världen.

För faktum är att resultaten inom flertalet olika forskningsdiscipliner gång på gång har påvisat att det, generellt sett, bästa för barn är att växa upp inom intakta familjer. Om Sigfridsson inte vill ta mitt ord på det kan hon t ex ta del av McLanahan och Sandefur (Harvard University Press, 1994), Manning och Lamb (Journal of Marriage and Family, Vol. 65) eller Ham (Journal of Divorce and Remarriage, Vol. 42) eller något av de andra 71 oberoende forskningsresultat som bl.a. finns publicerade på min blogg (weimers.se).

KDU hoppas införandet av ett överförbart skatteavdrag om minst 50 000 kronor per barn kan väcka en debatt om hur Sverige kan minska antalet lågkonfliktsrelationer som slutar i separation. Jag kan bara beklaga att Helene Sigfridsson inte vill bidra till en sådan förändring, men jag lovar att KDU kommer fortsätta argumentera för att trygga och stabila familjer är bra för samhället, oavsett hur naivt Sigfridsson anser det vara.

Charlie Weimers
Förste vice förbundsordförande
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Annonser

5 svar to “Sigfridsson fel ute i sitt svar”


 1. Trevligt att någon inom kd vågar föreslå något lite mer radikalt & renodlat än det tämligen bristfälliga vårdnadsbidrag som alliansregeringen utlovat. Synd bara att Weimers inte går ännu längre och t ex föreslår (i) platt skatt ovanför ett visst grundavdrag, (ii) återgång till sambeskattning för makar, (iii) avdrag på skatten för försörjningsbörda, (iv) avdrag på skatten för kostnader för inkomsternas förvärvande (t ex för barnomsorg), samt (v) utdebitering av barnomsorgskostnaderna till den självkostnad som råkar vara norm för offentligt producerade tjänster.

  En sådan lösning skulle svenska folket bli drygt hundra miljarder kr per år rikare och friare av! Inga småsmulor precis! Men det faktum att inte ens värdekonservativa politiker som Weimar vågar gå längre än han gör säger mycket om hur vänstervridet Sverige blivit av sossarnas långa maktdominans.

  Helene Sigfridssons mothugg i Sydsvenskan 17/11 är också typisk för den tid av stark stat och svaga medborgare som vi lever i. Hon kan inte tänka sig någon annan lösning på ensamföräldrarnas brist på pengar & tid än ännu mer pekuniärt stöd från det offentliga. Men även för hennes grupp vore avdrag på skatten oerhört mycket effektivare och frihetsskapande än ytterligare bidrag.

 2. Helene Says:

  Hej!

  Tack för ett trevligt initiativ att fortsätta debatten här. Alla dina referenser är internationella. Tittar man på svensk forskning, och då vill jag gärna framhålla att Folkhälsoinstitutets rapport ”Ensamma mamman”. Den slog hål på myten om att barn till ensamma mammor i högre utsträckning blir värstingar eller råkar illa ut. Tvärt om – visade statistiken att ensamma mammors barn klara sig bättre i skolan än barn till sammanboende.

  Flera andra rapporter, bland annat från Centrum för folkhälsa bekräftar detta.

  Du lovar att ni kommer fortsätta argumentera för att trygga och stabila familjer är bra för samhället. Så är det säkert. Det jag kommer fortsätta argumentera för är att det inte är avgörande för en familjs trygghet och stabilitet om det finns en eller två vuxna i hushållet. Även enföräldersfamiljer är stabila familjer.

  Däremot har samhället en uppgift i att arbeta bort riskfaktorer som försvårar livet för enförälderfamiljer. Ekonomisk utsatthet är en sådan faktor, trångboddhet en annan.

  Helene Sigfridsson

 3. Britt-Marie Says:

  Angående forskning kring barns inom skilda samhällen så har Helen Sigfridsson rätt. Man kan inte överföra resultat från ett land till ett annat. Det är heller inte möjligt att kunna uttala sig på ett auktoritärt sätt inom forskning vid 25 års ålder, det kräver ett mångårigt heltidsengagemang att förstå multifaktoriella samspel.

  Det har hittintills inte kommit upp någon debatt om ensamstående föräldrar från start. Det pratas bara om trasiga familjer. Jag tolkar det som det bara anses vara problem för barn vid separationer.

  Britt-Marie Thorberg.

 4. weimers Says:

  Anledningen till att jag refererar till få svenska forskningsresultat är helt enkelt att få har publicerats (ännu färre i s.k. peer-reviewed journals). Självfallet kan man inte bara ta statistik ifrån ett land och lägga det på ett annat, men att försöka vifta bort en samlad forskningsmassa av detta slag med att den främst är genomförd i andra länder är lite löjeväckande. För inte menar du väl på att det finns några enorma och definitiva skillnader på människor i andra delar av världen och de som bor i Sverige? Men om du anser att specifikt svenska studier är av vikt kan jag referera dig till:

  Weitoft, m.fl.: ”Mortality, severe morbidity, and injury in children living with single parents in Sweden – a population-based study”. The Lancet, Vol. 361, sid. 289-295, 2003.

  Jonsson, J.O. och Gähler, M.: ”Family Dissolution, Family Reconstitution, and Children’s Educational Careers: Recent Evidence for Sweden”. Demography, Vol. 34, sid. 277-293, 1997.

  Spigelman, G., Spigelman, A. och Englesson, I.: ”Hostility, Aggression, and Anxiety Levels of Divorce and Nondivorce Children as Manifested in Their Responses to Projective Tests.” Journal of Personality Assessment, Vol. 56, sid. 438-452, 1991.

  Gähler, M.: ”To divorce is to die a bit… Divorce and psychological ill-health among Swedish women and men”. The Family Journal, Vol. 14, sid. 372-382, 2006.

  Sen är det självfallet inte så att jag sitter och plöjer statistik och studerar ”multifaktoriella samspel”. Utan jag tar del av de forskningsresultat som presenterats av professorer, doktorer och andra akademiker (alltså personer med ” ett mångårigt heltidsengagemang” i syfte att ”förstå multifaktoriella samspel.”) Återigen så föreslår jag att så många som möjligt tar del av dessa forskningsresultat innan de uttalar sig.

 5. Helene Says:

  Hej Bo!

  Makalösa Föräldrar förespråkar ett särksilt förvärvsavdrag till ensamföräldrar. Vi har dragit samma slutsatser som du. Vårt problem är att inte ens alliansen är beredda att ta till sig ett sådant förslag.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: