Archive for januari, 2008

Ny logotyp och familjepolitisk folder på kommundagarna

januari 31, 2008

kdu_variant.jpg

Under partiets kommun- och landstingspolitiska dagar i Uppsala presenterade KDU sin nya logotyp. Målsättningen är att den nya logotypen ska vara lätt att känna igen, att den ska passa ihop med den politiska profilen och att den ska förmedla förbundets borgerliga identitet. Våra medlemmar ska kunna känna att detta är en logotyp som kan fyllas med begrepp som frihet, personligt ansvar och gemenskap.

Vi delade också ut en folder som manade till debatt och diskussion om förnyelse av den kristdemokratiska familjepolitiken, vilken fick ett positivt mottagande. Så här skrev jag i förordet (foldern ligger inte uppe på nätet):

Vårdnadsbidraget, som vi kämpat för i åratal, blir äntligen verklighet den 1 juli. Det är en valfrihetsrevolution som kommer underlätta vardagen för många barnfamiljer. Vi har därför all anledning att som kristdemokrater känna oss stolta. Men vår familjepolitik måste få handla om mycket mer än bara valfrihet i barnomsorgen . Vi borde ställa oss frågan: Hur kan vi utveckla vår politik för att erbjuda lösningar som underlättar för människor att hålla ihop sina relationer?

När partiet valde att tillsätta fem politikutvecklingsgrupper ströks förslaget om att en grupp skulle förnya familjepolitiken. För mig som läst om partiets tilltro till att det införda vårdnadsbidraget skulle utgöra en röstmagnet i valet 1994 – och besvikelsen när det inte blev så – är detta en varningssignal. Risken finns att vi i en slags ogrundad optimism hoppas att väljarna ska belöna oss för våra gamla meriter. Men väljare röstar sällan på vad någon gjort utan på vad de kommer att göra. KDU har därför ambitionen att så ett frö, så att vi gemensamt kan utveckla familjepolitiken. I detta häfte finns tre artiklar som belyser olika aspekter av äktenskap och familj. Några av utgångspunkterna är att äktenskapet måste bevaras och uppvärderas, att familjepolitiken och skattepolitiken måste kopplas samman i högre utsträckning och att större utrymme för familjen förutsätter att statens makt rullas tillbaka.

En självklar snackis under kommundagarna var naturligtvis Uppsala Konsert & Kongress, detta sovjetinspirerade 560 miljoners-bygge. Förutom det intryck som besökaren får av den avskalade exteriören så kan logistiken inomhus minst sagt ifrågasättas. Långt till garderoben, långt till maten (vilken f.ö. serverades i ”Honecker-salen”, som en del säger), trånga gemensamhetsutrymmen och rulltrappor överallt… Men! Arrangörerna gjorde ett strålande jobb och det faktum att man lyckats få dit Carola bidrog ju inte till att sänka feststämningen under fredagskvällen!

Uppdatering: Föreningen Barnens Rätt till Föräldrarnas Tid har uppmärksammat foldern:

Undertecknad har läst foldern och gillar allt hans ögon faller på! Hurra för ungdomarna, de inger hopp! Hoppas nu bara att kdu-arna står på sig så att idéerna så småningom sätter sig i partiledningen! Det skulle partiet – på sikt – vinna mycket väljarstöd på.

Att partiet nuförtiden behandlar motioner varannat år (nästa gång 2009) gör att det dröjer innan KDU kan lyfta frågan om familjepolitisk förnyelse på rikstinget. Men vi kommer fortsätta debatten, och förhoppningsvis kan våra idéer bli partiets politik i juni 2009!

Rättvist och balanserat?

januari 29, 2008

Statsvetaren Joakim Nilsson totalsågade igår svensk medias bevakning av det amerikanska presidentvalet i Obs i P1. Lyssna!

När jag under hösten 2004 pluggade i Washington D.C. var genomgången av svenska mediers rapportering en dagligt återkommande skrattfest. Jag minns bland annat hur en av våra kvällstidningar gjorde ett uppslag på att en läkare i USA ansåg att Bush var dement. Detta rönte i princip ingen uppmärksamhet i USA, eftersom påståendet saknade vetenskaplig grund. Men i Sverige refererades skribenten vördigt till såsom ”Doktor Price”, och det blev en helsida i landets största tidning. Att fyra år har gått utan ett uns av självkritik är dock snarare sorgligt än något annat.

Irland inspirerar

januari 29, 2008

NY Times skriver om den keltiska tigern i en läsvärd artikel, Entrepreneurship Takes Off in Ireland. Förklaringen till framgången finns att hämta i mer än 30 år av företagsvänlig attityd och politik: 

The change began when Ireland entered the European Union in 1973. In subsequent years, the government rewrote its tax policies to attract foreign investment by American corporations, made all education free through the university level and changed tax rates and used direct equity investment to encourage Irish people to set up their own businesses.

“The change came in the 1990s,” said James Murphy, founder and managing director of Lifes2Good, a marketer of drugstore products for muscle aches, hair loss and other maladies. “Taxes and interest rates came down, and all of a sudden we believed in ourselves.”

Skatterna är klart lägre än i Sverige, men det är absolut inte otänkbart att nå dit med en målmedveten politik:

Income tax rates in Ireland today are 20 percent on the first $50,000 of income and 41 percent on income above that. But there are value-added taxes of 21 percent levied on all goods and transactions, with the exception of health and medical services, children’s clothing and food.

The tax on corporate profits, though, is 12.5 percent, which is an incentive to own a business.

Irländarna har på några årtionden gått från fattigdom och pessimism till att präglas av optimistism, dynamism och företagaranda. De utgör inte bara ett gott exempel. Här finns inspiration till den borgerliga berättelse som många av oss efterlyser.

Tipstack Henrik Alexandersson.

Ett KDU för samtal i ny tid

januari 29, 2008

Jag intervjuades i förra veckan av Svenska Nyhetsbyråns Fredrik Haage, Ett KDU för samtal i ny tid. Vi kom bland annat in på partiets sjunkande väljarstöd:

Partiet har i dag problem med opinionssiffrorna: Men Weimers är bestämd i sin uppfattning om hur man skulle kunna växa i opinionen:
– Man borde ta fasta på att det inte är så många andra borgerliga partier som velat ta idédebatten. Man bör försöka spetsa till sin politik. Vi måste till exempel ha en politik bortom vårdnadsbidraget, som att stärka äktenskapet, tydligare koppla familjepolitiken till skattepolitiken för att stödja stabila familjer och öka familjers utrymme genom att rulla tillbaka statens makt. Partiet måste se den principiella konflikten mellan den stora välfärdsstaten och den starka självständiga familjen som styr sin vardag själv. Här bör man vara självkritisk!

Mera kärnkraft

januari 22, 2008

En opinionsundersökning från DN/Synovate visar att varannan svensk nu vill se en utbyggnad av kärnkraften. En av anledningarna sägs vara att svenskarna ser kärnkraften som ett miljövänligt energislag, vilket får ett starkt genomslag i tider av intensiv klimatdebatt.

Undersökningen visar också att en majoritet av de kristdemokratiska väljarna förordar en utbyggnad av kärnkraften. Moderparpartiet är dock ganska räddhågset och avvaktar i frågan. Men är det inte dags sätta ner foten snart?

KDU gjorde det för flera år sedan. Vi tog beslut om att förespråka en utbyggnad av kärnkraften om behov finns. Det är hög tid för partiet att göra samma sak. Det skulle vara bra för miljön, ekonomin och energisäkerheten.

Centerpartiet är dock fortfarande ett problem i sammanhanget med sitt långlivade kärnkraftsmotstånd. Men, kristdemokraterna har ju fått kompromissa i en del hjärtefrågor och en del centerpartister har ju menat att man kan ”köra över” kristdemokraterna i för oss viktiga frågor. Så, varför inte tvinga centerpartiet till kompromisser i denna fråga? De skulle då kunna fokusera på andra hjärtefrågor, såsom företagande och arbetsmarknad.

Men frågan återstår: Kommer kristdemokraterna att överge sitt motstånd till utbyggnad?

Martin Källstrand arresterad på Kuba

januari 21, 2008

KDU:s andre vice ordförande Martin Källstrand arresterades i lördags av den kubanska gränspolisen. Detta skrev han i ett sms som vi fick under lördagsnatten:

Detta är en metod som den kubanska regimen använder att förhindra politiskt aktiva människor ifrån att bilda sig en uppfattning om landet. Fler borde besöka Kuba och se det förtryck som Castro och den kubanska regimen utsätter sin befolkning för.

Den förnedring jag som europée utsätts för som bryskt kastas ut ur landet är dock ingenting jämfört med det lidandes om kubanernas utsätts för varje dag.

P3 Nyheter: Utslängd från Kuba

SvD Ledare: En annan värld är möjlig

Politikerbloggen: Avvisade KDU-politikern: ”Jag vill ha en förklaring”

Expressen: Svensk vägrades resa in i Kuba

Dagen: KDU-toppman arresterad i Kuba

KDU har sedan 2001 ett utvecklat samarbete med det kristdemokratiska partiet Movimiento Cristiano Liberatión (MCL) på Kuba. Dess ordförande Oswaldo Payá är internationellt känd för arbetet med att få till stånd en demokratisk process på Kuba. Oswaldo Payá mottog i december 2002 EU:s demokratipris Sakharovpriset.

Martin är nu tillbaka till Sverige, och kommer sannolikt inte att få återvända till Kuba förrän kommunistregimen fallit. Men vårt arbete kommer att fortsätta så länge våra medmänniskor på kuba tvingas att leva under Castro-diktaturens förtryck.

Hög tid för avdragsgilla gåvor

januari 16, 2008

Riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (kd) skriver på SvD Brännpunkt tillsammans med Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster om avdragsgilla gåvor, Avdrag för gåva till frälsis. De citerar bland annat regeringsförklaringen:

Vi vill stimulera donationer från privatpersoner och företag till ideella organisationer och forskning. Därför vill vi pröva möjligheten till avdragsrätt för detta.

Oscarsson intervjuades även på Ekot i samma ämne och i Lantz i P1. Inslaget är efter cirka 16 minuter (det går att scrolla fram).

Det är bara att ligga på. Till slut måste regeringen lyssna.

Att vara ”jobbig” är en del av föräldrarollen

januari 16, 2008

I en intressant DN-artikel, Tonårsföräldrar ska vara jobbiga, berättar Helene Jaktlund och Kim Thomé, båda aktiva i Farsor & Morsor på stan, om sin syn på föräldrarollen.

– En mamma och pappa ska vara jobbiga och sätta gränser. Men framför allt handlar det om att bry sig, menar Helen Jaktlund.

Linda Skugge tillhör de som i likhet med Helen Jaktlund lyfter fram behovet av föräldraansvar, Föräldrar måste ta ansvar:

”De tror att man inte behöver förändra sin livsstil efter att man har fått barn. Så de klär barnen i dyra märkeskläder som vore de accessoarer och fortsätter att leva som överåriga tonåringar och flänger omkring med barnen som skållade råttor ute i världen.
Jag tror (jag är säker på) att barn behöver vara hemma! Eller fokus ska i alla fall ligga hos barnen, inte på vad föräldrarna vill göra.

Hon citerar också en ung kille:
”Ni har fullt upp med skilsmässor, dejter, karriärer och Facebook. Ni tror att ni är som vi, det vill säga unga. Men vem ska vi då vara?”

Det pågår en viktig diskussion om vuxenansvar, värderingar och samhällsklimatet. Det är en diskussion som vi kristdemokrater måste delta i.

”All makt utgår ifrån staten”

januari 16, 2008

När de konkreta besluten läggs över på individer, om hur vi ska fördela arbetet i hemmet och så viadre, då blir det konflikter och det blir väldigt besvärligt.

Josefin Brink (v) visar prov på den omvända subsidiaritetsprincipen i en debatt om jämställdhet i Kvällsöppet med Ekdal och Hakelius.  I vänsterpartiets Sverige så måste den lägre instansen bevisa att den kan utföra en uppgift minst lika bra eller bättre än den högre instansen. Om så inte sker, så får den lägre instansen inte överta beslutsmakten.

Tänkte posta inlägget men kan bara inte släppa det… Att ”lägga över” ett beslut på individerna!? Ska jag vara tacksam för att staten har ”lagt över” beslutet att få välja färg på min jacka till mig!? Ska jag bocka och buga varje gång jag får chansen att utans statens inblandning komma fram till om jag ska stryka eller diska?

Josefin Brink har levererat den största idiotförklaringen av vanliga människor som jag hört på väldigt, väldigt länge.

Kvällspasset om familj och äktenskap

januari 15, 2008

Igår kväll diskuterade jag och Erik Slottner ämnet homoäktenskap och Nina Ekelunds samt Carina Liljesands uppmärksammade brott mot partilinjen i Kvällspasset i P3.

Jag tycker det är tråkigt att de bryter med partiets traditionella hållning i familjefrågor, speciellt när man kan börja märka av en skillnad i opinionsklimatet. Människor verkar idag söka efter mer av trygga familjer och små gemenskaper.  Två exempel på det är en artikel ifrån Marcus Svensson på Smålandsposten och artikel ifrån Charlotta Levay i Borås Tidning. Mycket läsvärda inlägg.