Archive for juni, 2008

Komplimang

juni 28, 2008

KD-kvinnor: ”Ta KDU i örat”

KDU:arna på tinget tackar för komplimangen och passar samtidigt på att tipsa om följande läsning:

Maria Larsson: Moderaterna inskränker familjernas valfrihet

Chatrine Pålsson Ahlgren: Familjen ska inte centralstyras

Inget gehör för LAS-yrkande

juni 27, 2008

Gårdagens omröstning om turordningsreglerna gick tyvärr inte KDU:s väg. Det blev avslag på vårt yrkande om att 10 personer ska kunna undantas från turordningsreglerna.

Det är nästan omöjligt att få med sig rikstinget mot partistyrelsen. Men känslan av besvikelse finns ändå där. Partistyrelsen skriver att turordningsreglerna utestänger unga från arbetsmarknaden. Men jakten på skarpa förslag är fortsatt en lönnlös historia, eftersom partistyrelsen inte vågar fullfölja sitt eget resonemang.

Tanken på att en borgerlig regering skulle fortsätta att administrera turordningsreglerna efter ett eventuellt återval 2010 är deprimerande. Vill inte ens tänka tanken att kristdemokraterna skulle stoppa eventuella försök att göra något åt principen om ”sist in, först ut”…

Det är dock hoppingivande att röster höjs mot eländet, Gnosjöupproret på krigsstigen igen:

Gnosjöupproret vill att LAS, lagen om anställningsskydd ska tas bort för småföretag och ersättas med en omställningsförsäkring, samt att arbetsgivaravgifterna ska sänkas.

Stig Claesson ledaren för Gnosjöupproret skräder inte orden, trots att han själv sitter i partitoppen för kristdemokraterna.

Speciellt skarp är hans kritik mot moderaterna, statsminister Fredrik Reinfeldt, finansminister Anders Borg och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

FRA på rikstinget

juni 26, 2008

Hittills har två ombud trotsat arbetsordningens regler om att inlägg ska ha med ärendet att göra, och passat på att kritisera FRA-lagen. Nyss avslutade Christina Doctare sitt anförande med följande ord:

För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras. Det vill säga FRA-lagen!

På nästa års riksting ska frågan upp på riktigt, då ska Kartago förstöras!

”Vi tror inte på välfärdsstaten. Vi tror på välfärdssamhället.”

juni 26, 2008

Göran Hägglund talade nyss på rikstinget. Det var ett bra och inspirerande tal som spände över många områden, men följande ideologiska resonemang förtjänar särskilt att lyftas fram:

Vi tror inte på välfärdsstaten. Vi tror på välfärdssamhället.
Där människor hellre står på egna ben än är i det offentligas händer. Där det finns utrymme för medmänsklighet.
Där kyrkor, samfund, idrottsrörelsen, scoutrörelsen och andra ideella föreningar är omistliga delar av samhället.
Där den lilla människan står i centrum. Och där betydelsen av gemenskap mellan människor betonas.

Tycker att språket liknar KDU:s, när vi talar om mer gemenskap och mindre stat.

Kristdemokraternas seminarium i Almedalen spinner vidare på samma tema:

På egna ben eller i statens händer?

Kristdemokraterna inbjuder till seminarium kring begreppet TRYGGHET, onsdagen den 9 juli klockan 13.00. Möt David Eberhard, Ann Heberlein och Acko Ankarberg Johansson i ett spännande samtal där bland annat frågor som hur en trygg framtid kan skapas, vad inre trygghet innebär och om det finns en falsk trygghet diskuteras.

David Eberhard driver tesen att svenskarna lider av ett kollektivt trygghetsmissbruk, där man förväntar sig att det är samhället som ska ta hand om medborgarna i alla lägen. Etikforskaren Ann Heberlein anser att Sverige har blivit ett land där människorna skyller alla sina misslyckanden på andra – gärna samhället. Hon menar att förmågan att ta ansvar bör uppvärderas och uppmuntras, eftersom människor som alltid räknar med att någon annan ska ta hand om problem till slut blir passiviserade och oförmögna att ta eget ansvar.

Diskussionen kommer kretsa kring olika aspekter på trygghet i samhället och utanför. Är samhället sådant att människan uppmuntras att stå på egna eller ska Sveriges medborgare bekvämt luta sig tillbaka och låta staten ta hand om allt?

Droppa vårdnadsbidraget?

juni 26, 2008

Ja, det är Expressens råd till Göran Hägglund. Om man vill såga av grenen man sitter på så ska partiet naturligtvis följa rådet. PJ Anders Linder tycker dock annorlunda, Expressen tänker till:

Ett råd till en Expressenskribent som funderar på att bli partistrateg: Don’t quit your daytime job.

I en ledare om kristdemokraterna i dag gläds tidningen åt att kd har omprövat sitt hårda motstånd mot aborter. Men:

”Vurmen för vårnadsbidraget tycks vara svårare att släppa.”

Jo, den är nog svårare att släppa. Allra helst som kd har ett massivt väljarstöd bakom sig (vilket Expressen också muttrande medger). En stor majoritet av svenska folket tycker att vårdnadsbidragets valfrihet är en bra idé och en femtedel av föräldrarna känner sig övertygade om att de ska välja vårdnadsbidrag, trots att kd:s ängsliga allianspartners har satt ett lågt maxtak på 3 000 kronor i månaden.

I själva verket är nog svenska folket mer för vårdnadsbidrag än vad kd är, eftersom partiet har en viss olycklig benägenhet att lyssna till sirensång om att man bör bli precis som alla andra, vilket är den framgångsväg som Expressen rekommenderar.

Ett vanligt mittenparti till, vem hade kunnat ana att det var så man kom någon vart?

Over and out.

Turordningsregler på tinget

juni 26, 2008

Huvudpunkterna för rikstinget här i Norrköping är fem propositioner från partistyrelsen som ska behandlas. De har rubrikerna ”En hållbar marknadsekonomi”, ”Barn och ungdomars uppväxtvillkor”, ”Integration och mångfald”, ”Modern jämställdhet” och ”En ansvarsfull miljöpolitik”.

KDU:s fokus kommer idag att ligga på ”Barn och ungdomars uppväxtvillkor”, där vi kommer att föreslå att 10 personer ovillkorligen ska kunna undantas från turordningsreglerna. Jag och Mattias Svensson skrev om detta i senaste numret av tidningen Kristdemokraten, Hög tid att reformera anställningslagen, LAS. Ida skriver vi i Norrkköpings Tidningar, Hjälp unga – reformera turordningen.

Partistyrelsen konstaterar i sina skrivningar att ”turordningsreglerna måste anpassas för att inte missgynna ungdomars inträde på arbetsmarknaden”. Men istället för att fullfölja resonemanget och föreslå en mer flexibel arbetsrätt så väljer man att passa (istället föreslås att LAS-förturen ska följa med till den nya arbetsgivaren). 

Sverige har en ungdomsarbetslöshet på 19 procent. Det är i och för sig en minskning sedan 2006, men ändå en bra bit över Norges 7 procent och Danmarks 8 procent. Det skulle förvåna mig storligen om allianspartierna inte ser kopplingen till turordningsreglerna. Det handlar snarare om att man inte vill fullfölja resonemanget, eftersom protesterna skulle bli vilda från fackföreningsrörelsen.

Valet för rikstinget är egentligen ganska enkelt: antingen vill man att kristdemokraterna ska göra något åt problemet eller så vill man se en fortsatt administrering av ungdomsfientliga turordningsregler.

Försnack inför rikstinget i Norrköping

juni 26, 2008

Idag drar rikstinget igång! Försnacket har inte minst präglats av Göran Hägglunds förslag i äktenskapsfrågan om att låta en myndighet registrera par som vill gifta sig, för att därefter lämna öppet för hur ceremonin ska gå till (t.ex. borgerlig eller kyrklig vigsel), Så vill Hägglund rädda äktenskapet. Ett alternativ är att samla äktenskapet och partnerskapet under en samlevnadsbalk. Men Hägglund förordar det förstnämnda:

– Man kan tänka sig att det par som vill manifestera sin kärlek gör det genom att registrera det hos en myndighet och sedan ordnar man de festligheter man själv vill. Antingen hemma eller att man går till kyrkan och säger att man vill ha en ceremoni. Då tror jag att man har löst konflikterna som ligger i lagstiftningsfrågan.

Jag är fortfarande övertygad om att det bästa vore att behålla äktenskapet och partnerskapet i nuvarande form och vidareutveckla dessa lagstiftningar separat, men förslaget är tänkvärt.

Hägglund talar i SvD-intervjun också om kärnkraftens roll i framtiden:

– När vi närmar oss valet måste vi sätta oss ned och se hur kan en uppgörelse för den kommande mandatperioden se ut. Ser man lite längre bort mot horisonten tror jag att det är oklokt att utesluta kärnkraften som en del i energimixen.

Hägglunds resonemang är klokt, men det bästa vore att fatta beslut så snart som möjligt, eftersom avskrivningstiden för nya reaktorer är lång. Risken är annars att energipriserna drivs upp den dag reaktorerna måste stängas ned (vilket troligtvis måste ske mellan 2032-2045). Med tanke på det dödläge som funnits sedan 1980, så är inte 24 år en evighet på något sätt. Att inga beslut kommer fattas under denna mandatperiod vet vi, men alliansen borde göra det till ett vallöfte att påbörja utbyggnad av kärnkraften efter valet 2010, så att vi slipper ställas inför fullbordat faktum 2032.

The EU Rapid Reaction force against bloggers?

juni 24, 2008

Ibland läser man saker som låter alldeles för stolligt för att vara sant. EU-förslaget om att reglera bloggvärlden är ett sådant exempel.

Förslaget går i korthet ut på följande (saxat från HAX):

* Alla bloggar skall registreras / licensieras av staten.
* Det skall bli lättare att komma åt bloggare juridiskt.
* Myndigheterna kan reglera innehållet på din blogg.

Initiativtagare är socialdemokraten Marianne Mikko:

Men Marianne Mikko ser inte bloggarna som ett ”hot”. Men påpekar att ”de är i en position där de väsentligt kan förorena cyberrymden. Vi har redan alldeles för mycket spam, felinformation och ont uppsåt i cyberrymden.” Hon tillägger att ”jag tror att allmänheten fortfarande väldigt mycket litar på bloggar, de ses fortfarande som ärliga. Och de ska fortsätta att vara ärliga. För det behöver vi en kvalitetsstämpel, upplysning om vem som verkligen skriver och varför.”

I förslaget talas det bland annat om rätten till genmäle. Det vill säga varje gång jag skriver något kritiskt om den socialdemokratiska oppositionens (avsaknad av) politik så ska någon socialdemokratisk politisk sekreterare ha rätten att knåpa ihop en text avsedd att bli en egen bloggpost på www.weimers.se.

Förslaget behandlas den 22 september, och jag är uppriktigt nyfiken på hur våra EU-parlamentariker ser på förslaget. Jag förutsätter att de röstar emot det.

Får det finnas något mellan partipiskad och haverist?

juni 24, 2008

Imorse diskuterade jag tillsammans med Magnus, Frida, Niklas och Stig-Björn Ljungren ungdomsförbundens motstånd mot FRA-lagen i TV4 Nyhetsmorgon och vad det innebär (”ungdomsrevolt”?). Diskussionen kom bland annat in på hur man kan påverka politiken inom partierna.

Vad vi ser allt mer av är att den traditionella bilden av påverkansprocessen i ett parti – där den enskilde medlemmen motionerar till partiårsmötet som avgör om det blir partiets politik eller inte – eroderar i människors sinnen (i verkligheten har det förstås aldrig fungerat så fullt ut). Allt fler blir istället medvetna om att politiken formas mellan partikongresserna, ofta i form av ”testballonger”, som sedan i regel drivs igenom av partiledningen på kongressen. Tendensen blir ännu starkare för ett regeringsparti, som måste kompromissa med övriga koalitionspartners eller samarbetspartier.

I Kristdemokraternas fall finns det två exempel som verkligen tydliggör hur den traditionella påverkansprocessen snarast är en transportsträcka: Abort för utländska kvinnor (”abortturism”) och bensinskatten. I den första frågan var det en utredning ärvd av den socialdemokratiska regeringen och ett tryck från övriga allianspartier som ställde den nyblivne socialministern inför uppgiften att övertyga ett parti om fördelarna med ny lagstiftning, trots att den allmänna uppfattningen internt (och i riksdagsmotioner) varit att förslaget inte bör realiseras. Men efter en het debatt internt så ställde sig rikstinget för ett år sedan bakom förslaget. Förändringen av partiets politik var ett faktum, och förändringen kom uppifrån.

I bensinskattefrågan hade kristdemokraterna den tydligaste profilen under valrörelsen, men redan drygt ett år efter valdagen går partiledaren ut och signalerar att partiet vill höja bensinskatten. Artikeln på DN-debatt inleds med följande rader:

Kristdemokraterna skrotar sitt vallöfte att halvera momsen på alla drivmedel

Det är mycket möjligt att det var just svängningen ifråga om drivmedelsbeskattningen som gjorde artikeln intressant för DN-debatt. Alldeles oavsett så är det, formellt sett, inte förrän den kommande helgen under kristdemokraternas riksting äger rum som frågan avgörs.

Det är tydligt att partierna alltmer tydligt accepterar rollen som kampanjorganisationer och väljer bort folkrörelseidealet. Opinionsmätningar analyseras och profilfrågor väljs utifrån deras popularitet snarare än utifrån ideologiska avvägningar. Testballonger skickas upp i luften för att ska publicitet och för att pröva reaktionerna från människor och media. Förändringar av politiken sker snarare uppifrån.

Jag vet för lite om de interna processerna i de andra allianspartierna för att kunna uttala mig, men inom mitt eget parti har FRA-lagen inte behandlats annat än i riksdagsgruppen. Frågan har inte kommunicerats inom partiet, om så varit fallet är jag övertygad om att det hade märkts t ex i form av många kritiska insändare i tidningen Kristdemokraten. Detta är med andra ord en fråga som inte förankrats i partiet, i bredare bemärkelse.

Jag drar i huvudsak två slutsatser av hela diskussionen.

För det första att påverkan i partierna handlar mer om vad man gör mellan snarare än på partikongresserna, och att KDU:s uppgift därför består av att bedriva både ljudlig och tyst opinionsbildning.

För det andra att man, p.g.a. uppgivandet av folkrörelseidealet, i kampanjpartierna måste acceptera att enskilda företrädare faktiskt kan komma att gå sin egen väg. Om frågorna inte har förankrats i partiet om medlemmarna inte varit tydliga i sitt ställningstagande måste avvikare få förekomma.

Frågan är hur vi ska ha det? Ska det få finnas någonting mellan partipiskad och haverist?

FRA: KDU delade ut ”1984” till kd-ledamöter

juni 16, 2008

Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen Stefan Attefall får ett ex av George Orwells ”1984”

Bär vitt på onsdag! Då ska riksdagen rösta om FRA-lagen, proposition 2006/07:63 – En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet:

Klädda i vitt vakar jag och alla andra som värnar om den personliga integriteten utanför Riksdagen (eller på läktaren om vi får plats…) beredda att fira ett nej, eller sörja ett ja. Med din närvaro signalerar du inte bara att frågan är viktig, du visar också att vi står bakom dem som röstar nej. Det är förbjudet att ta med sig plakat eller på annat sätt ge uttryck för sin åsikt från läktaren i plenisalen, men ingen kan hindra oss från att klä oss i vitt, denna kanske sista dag vi ses som oskyldiga innan motsatsen bevisats.

Jag hoppas att du vill vara med och visa ditt motstånd mot Lex Orwell på onsdag, antingen genom att vaka vid voteringen eller att bära vita kläder oavsett var du befinner dig.

Situationen känns absurd på mer än ett sätt. Det är dels märkligt att regeringen satt så pass mycket prestige i frågan att ledamöterna inte tillåts följa sitt eget samvete. Det är också oroväckande att riksdagen är beredd att sätta den personliga integriteten på spel genom att ge FRA rätt till massavslyssning.

Många riksdagsledamöter har uttryckt tveksamheter mot lagförslaget, och skulle ledamöterna få rösta efter sitt samvete så skulle lagförslaget falla. KDU begav sig därför idag till riksdagen för att dela ut George Orwells ”1984” och på så vis uppmuntra kd-ledamöterna att fundera en gång till över vilket samhälle vi ska ha i framtiden. Boken skrevs 1948, och ledamöterna har ungefär 48 timmar på sig att läsa boken innan det är dags för votering i kammaren.

Talet om att vinna demokratin på nytt måste bli mer än bara floskler. Övervakningen och möjligheten till övervakning av enskilda människor har ökat dramatiskt under det senaste årtioendet, och det är endast genom vaksamhet och ett ständigt värn om personlig frihet och integritet som ett utpräglat storebrorssamhälle kan förhindras.  

Det är få kd-ledamöter som uttalat sig om FRA-förslaget, men jag fick under bokutdelningen tillfälle att växla några ord med kristdemokraternas gruppledare i riksdagen Stefan Attefall. Vi var tyvärr inte överens om lagförslaget, men jag hoppas verkligen att det finns någon kristdemokratisk ledamot som tar till sig George Orwells omskakande budskap.

KDU:s pressmeddelande: KDU skänker ”1984” till kd-ledamöter.