De små välmenande stegens tyranni

juni 11, 2008

Grundproblemet i den svenska familjepolitiken är att riksdagen under lång tid har fört en politik med målet att familjen ska upphöra som självständig enhet. Kristdemokraterna har varit en viktig motpol till detta. Men konflikten mellan den stora staten och fria och starka familjer har inte alltid varit i partiets blickfång.

De höga skatterna har gjort att fyra av tio svenskar har mindre än 4000 kronor i eget kapital, och om man bortser från värdet av ett eventuellt eget boende har 80 procent av svenskarna ingen förmögenhet alls. Det här gör ju att även små oväntade utgifter kan utsätta en familj för väldigt stor stress. Många familjer kan med bakgrund av detta knappast kallas oberoende. KDU vill få fler att betrakta det svenska skattetrycket utifrån detta faktum, så de kan se hur den socialdemokratiska modellen slår just mot familjerans frihet.

Här måste vi kristdemokrater vara självkritiska. Vi har alltför sällan sett kopplingen mellan den stora staten och familjers allt svagare ställning ekonomiskt och socialt. Vi är ett parti med parollen ”trygghet och valfrihet”, men konceptet ”trygghet” har alltför ofta ansetts höra samman med offentliga insatser. Förslaget om kommunala ”supernannies” är ett sådant exempel.

Kristdemokraterna menar väl och vill att samhället ska stödja familjen. Men alltför ofta anses nya tjänster i det offentligas regi vara svaret på problemet. Det måste bli en större medvetenhet om att det ofta är genom de små välmenande stegen som vi skapar den allomfattande staten och högskattesamhället. Det måste finnas en ständig medvetenhet att alla dessa små åtgärder faktiskt bidrar till fattiga och stressade familjer, eftersom genomförandet kräver ekonomiska resurser som finansieras genom den skatt som individer och familjer betalar.

Chris Grayling (Tories) tar upp just detta i ett tal om föräldraskap och social mobilitet:

Avslutningsvis måste vi erkänna politikers begränsningar, och placera mer ansvar i händerna på små gemenskaper och frivilligorganisationer för att möta utmaningarna.

Låt mig ge ett exempel på vad jag menar. När jag först blev parlamentariker så erbjöd välgärenhetsorganisationen Home Start ett värdefullt mentorskap till unga familjer om föräldrarelaterade frågor… De gjorde det genom ett team av frivilligarbetare, som samordnades från ett litet kontor av en deltidsanställd medarbetare. De finansierades av ett antal mindre gåvor.

Väldigt snabbt hotades verksamheten av besparingskrav för de offentliga organisationer som gav stöd. Stiftelsens styrelse blev tvungen att skramla med bössan för att rädda projektet. Samtidigt genomförde regeringen sina egna offentliga projekt som erbjöd samma sak som Home Start.

Är det verkligen bortom rim och reson för regeringen att luta sig på den frivilliga sektorns redan existerande nätverk för att göra det som måste göras. Min kollega Liam Fox berättade om en liknande situation gällande arbete med drogrehabilitering… När de lokala myndigheterna beslutade att ta över driften av verksamheten så skingrades snabbt det nätverk av frivilliga som funnits, vilket lämnade efter sig en verksamhet som kostade mer, och som hade färre människor än i sin tidigare frivilliga utformning.

Politiker måste komma ihåg att vi inte kan göra allt. Det innebär inte laissez faire, vilket Labour vill få oss att tro.

Det innebär välplanerade och väl avvägda insatser för att hjälpa de gemenskaper som har störst behov, snarare än stora och ouppnåeliga nationella mål.

Fattigdom skapar sociala problem, och sociala problem skapar fattigdom.

Labours svar, om än välmenande, har misslyckats att bryta denna negativa fattigdomsspiral… Det är anledningen till att regeringen har fullt upp med att förstatliga föräldraskapet…

Det går inte att skapa institutionella lösningar för dåligt föräldraskap. Det handlar om att inse att detta är ett samhälleligt fel, och inte ett systemfel…

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: