Archive for november, 2008

Kvotering i företagsstyrelser får aldrig bli allianspolitik

november 29, 2008

När jag i morse slog på TV4 Nyhetsmorgon, fick jag höra partisekreteraren Per Schlingmann (m) hävda att vanlig likabehandling inte fungerar i den genompolitiserade verklighet som är de Nya Moderaternas. Schlingmann väljer radikalfeminismen framför äganderätt och likabehandling, och öppnar upp för att företagsstyrelserna ska kvoteras.

Förutom avsaknaden av respekt för det privata näringslivets självständighet, uppstår ju flera konkreta problem. I Norge har exempelvis könsfördelningen inom byggsektorn uppmärksammats, eftersom sektorn är så mansdominerad. Endast 7% är kvinnor. Den norska lagen (som sannolikt har inspirerat moderaterna) kräver minst 40% av det ena könet i en företagsstyrelse. Rekryteringsproblematiken blir uppenbar.

Jämställdhet är bra. Fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet skulle på många håll innebära att kompetensen tas tillvara på ett bättre sätt. Men lagstadgad diskriminering på grund av kön kan aldrig accepteras. Varken i näringslivet, på universiteten eller någon annanstans. Det främsta och mest rättvisa verktyget vi har är opinionsbildning, även om det är en långsammare väg. Det är exempelvis sannolikt förändrade attityder som gör att Pfizer inrättat ett stipendium för att uppmuntra fler kvinnor till karriär i näringslivet. Troligtvis är det också anledningen till att allt fler kvinnor, till skillnad mot vad Schlingmann verkar tro, faktiskt finns i ledande positioner i företagen.

Jag tror knappt mina öron när jag hör Per Schlingmann. Okej jag vet, det är en försöksballong. Men snacka om att bidra till att förkjuta mittpunkten i svensk politik vänsterut. Om det är okej att göra detta, varför inte gå in på arbetsplatsen och instifta kvoter även för de anställda? Det är oerhört viktigt att moderaternas testballong skjuts ned omedelbart av mer principfasta alliansföreträdare än Per Schlingmann.

Mer läsning om norska lagen om kvotering i näringslivet finns i Maria Ludvigssons En dålig, men sann, Norgehistoria.

Vem vågar göra familjen till valfråga?

november 26, 2008

Min företrädare Ella Bohlin undrar vem som har modet att göra familjen till en valfråga:

Familjens betydelse borde också avspegla sig i skattesystemet. Andra förslag kan vara flexibilitet i arbetstider, utökat vårdnadsbidrag och varför inte barnpassning i arbetsgivarens regi? De eller det parti som vågar utropa sig till ”familjepartiet” inför valet 2010 har 10 procent av rösterna direkt. Så här kommer en efterlysning: Var är Sveriges ”familjeparti”? Vem vågar göra familjen till valfråga?

Förhoppningsvis blir det ett ordentligt svar på Ellas fråga från kristdemokraterna i valrörelsen.

Public Service(?)

november 24, 2008

Sveriges Television festade med smuggelsprit.

MUF-stämman vill också avskaffa presstödet

november 22, 2008

Mycket bra att det finns ett tryck för ungdomsförbunden för en mediepolitik som bygger på viljan att främja fri konkurrens. KDU  vill sedan tidigare att presstödet ska avskaffas, och det är bara att glädjas över att MUF intar samma position. Att det sedan skiljer en del del inom kulturpolitiken i övrigt, kan vi ju ta en annan gång… 🙂

Dessutom, grattis Niklas till omvalet!

KDU:are i flygdrama

november 21, 2008

simon-dash1

Förbundssekreteraren poserar glatt framför Dash-planet i Litauen

När KDU är ute och flyger händer det grejer… När jag förra året reste till Palanga i Litauen för att prata energi med baltiska kristdemokrater och konservativa slog blixten ner i planet (det var helt lugnt, eftersom planen är byggda för att utan problem klara av det), men det var dessutom i tider av krånglande Dash Q-400. Efter resan kom det ett trevligt e-post från SAS:

sas-dash-e-mail

Denna gång är det vice förbundsordförande Ebba Bush som upplevt hur härligt det kan vara att resa på vingar av stål. Hon skulle tillsammans med andra ungdomsförbundare till Bryssel på konferens, när ett av planets fönster sprack uppe i luften.

Jag har fått höra att varje partner i Star Alliance har ett plan som är märkt med just ”Star Alliance”. Det var ett sådant som störtade på flygplatsen i Madrid. Ett par månader tidigare hade jag och Ebba (på vägen till en YEPP-konferens i Porto) flugit till Madrid med Spanair i just ett sådant plan. Någon som vet om det stämmer att varje flygbolag bara har ett sådant plan? Kanske vill jag inte ens veta svaret…

Avskaffa kårobligatoriet nån gång då!

november 21, 2008

Jag skriver i dagens Corren tillsammans med studenförbundets ordförande Aron Modig om att vi vill se lite action från regeringens sida ifråga om kårobligatoriet, Visa musklerna, Leijonborg.

Skriver till allianspartierna om IPRED…

november 19, 2008

…tillsammans med ordförandekollegorna i CUF, LUF och MUF. Läs här.

Vi diskuterade också frågan i söndagens Agenda.

Goda skäl att säga nej till könsneutrala äktenskap

november 12, 2008

Såhär i tider när det parlamentariska aspekterna av äktenskapsfrågan är i fokus är det bra att då och då påminna sig om problemen med att införa en samkönad äktenskapslagstiftning.

Professor em. i civilrätt Anders Agell, som tragiskt gick bort för bara några dagar sedan, har i sitt yttrande över Regnérs utredning gjort en mycket läsvärd och omfattande genomgång av konskevenserna av en könsneutral äktenskapslagstiftning. Ta gärna del av den.

De av utredningsmannen åberopade skälen för könsneutrala äktenskap utgörs av skenargument, som inte uppfyller kraven för rationell argumentation eller god lagstiftningsmetod, samtidigt som skäl mot en omläggning av lagstiftningen över huvud taget inte har uppmärksammats.

Vinsterna av inordnandet av samkönade partnerskap under begreppet äktenskap är obetydliga, nästan försumbara, för den lilla grupp homosexuella personer som vill kunna ingå äktenskap.

En långt mera betydelsefull samhällsfråga är däremot vilken normbildande attitydpåverkan för mäns och kvinnors relationer och för deras familjebildning som ett könsneutralt äktenskap kan framkalla på längre sikt. För bedömningen av utvecklingen av attityder och sexuella beteenden måste man väga in ideologiska strömningar i det svenska samhället vilka inbegriper en på sina håll starkt negativ inställning till det traditionella äktenskapet, till den s.k. heteronormativiten, ja även till existensen av könsskillnader över huvud taget.

Partipiska hos vänstern i äktenskapsfrågan

november 11, 2008

Det är inte bara inom alliansen fler och fler höjer röster för civiläktenskap utan även inom oppositionen finns det personer som delar denna åsikt. Tidningen Dagens enkätundersökning ibland riksdagsledamöterna med anledning av äktenskapsfrågan har lett till att sex riksdagsledamöter ifrån oppositionen på eget initiativ uppgett att de helst skulle vilja ha civiläktenskap men böjer sig för sin partipiska. Frågan är hur många ytterligare som delar denna uppfattning men inte säger det öppet.

De som egentligen vill ha civiläktenskap är:

Bodil Ceballos (mp)
Helena Leander (mp)
Magdalena Streijffert (s)
Morgan Johansson (s)
Ulf Holm (mp)
och
Wiwi-Anne Johansson (v)

Svenska Kyrkans vigslar ogiltiga under 2009?

november 11, 2008

Samtidigt som fler och fler ställer sig bakom Kd:s kompromissförslag finns det de som vill att staten använder sin lagmakt för att styra över kyrkan. Helle Klein föreslår t ex att man ska tvinga de samfund som vill behålla sin vigselrätt att viga homosexuella. Om denna linje skulle vinna bifall (t ex genom att oppositionen ställer hårt mot hårt genom en egen tilläggsmotion i december) kommer Svenska Kyrkan hamna i en minst sagt intressant situation.

Thomas Bodström har nämligen hävdat att de i sin tilläggsmotion ska föreslå att könsneutrala äktenskap införas redan ifrån första januari 2009. Men Svenska Kyrkan kan inte ta ett beslut om att börja viga homosexuella förens tidigast vid kyrkomötet i oktober 2009, och de beslut som kyrkomötet tar då börjar vanligtvis gälla ifrån den 1 januari. Det betyder att om linjen Klein/Bodström går igenom kan Svenska Kyrkan inte genomföra juridiskt bindande äktenskap under 2009.