Folkomröstning Karlstad-Hammarö

mars 11, 2009

Karlstadsbon Henrik Ravin startade nyligen sidan www.karlstad100000.se, där han argumenterar för en folkomröstning om en kommunslagning mellan Hammarö och Karlstad. Sidan har redan fått uppmärksamhet i såväl nyhetsinslag som tidningar. Eftersom Kristdemokraterna på Hammarö redan tidigare hade diskuterat frågan och kommit fram till att en folkomröstning kan vara en god idé, valde jag igår att tillsammans med min Karlstadskollega Peter Kullgren föreslå att kommunerna håller folkomröstningar i frågan samtidigt (se min motion här). Vi föreslår också att Hammarö kommuns serviceförvaltning och Karlstad kommuns tekniska förvaltning slås ihop redan nu, för att uppnå samordningsvinster bl.a. genom en gemensam maskinpark. Vår förhoppning är att samtliga allianspartier kan hänga med på vårt förslag om en gemensam teknisk nämnd.

Varför en motion om folkomröstning?

Vi vill få igång en diskussion om vad som är bäst för Hammarö och Karlstad. Det finns många gemensamma nämnare och intressen. Många Hammaröbor pendlar till Karlstad och vice versa. Jag själv är uppvuxen på Hammarö, men har gått i gymnasiet och på universitet i Karlstad. Exemplen är många, och det är på tiden att vi förutsättningslöst diskuterar för- och nackdelar med en gemensam kommun.

Det har länge varit tabu att diskutera frågan ute på Hammarö. Många Hammaröpolitiker har duckat genom åren. Men det mest ansvarsfulla är att lyfta upp frågan, så att vi i demokratisk ordning får diskutera den.

Vill Kristdemokraterna på Hammarö slå ihop kommunerna?

Vi är öppna för att diskutera frågan, men vi köper ingen bil osedd. I samband med en eventuell folkomröstning måste för-och nackdelar med en sammanslagning övervägas noga. Personligen är jag beredd att agera för en gemensam kommun om det ger ett mervärde för Hammaröborna. Men en förutsättning för sammanslagning är att folkomröstningen ger ett positivt utslag.

Effektivitet och god välfärd

En av de saker som måste utredas är hur mycket vi kan minska byråkratin, exempelvis genom att ett färre antal politiker och tjänstemän frigör pengar för äldreomsorg, skola och förskola.

Hammaröborna betalar mer skattepengar än grannarna Karlstad för i princip samma service. Det är något vi måste kunna problematisera kring.

Hur blir det med den lokala demokratin?

Hammarös befolkning skulle utgöra 15 procent i en gemensam kommun, óch Hammarö skulle vara den största kommundelen. Jag tror att vi skulle kunna göra våra röster hörda. Idag är det ju så att många av de beslut som på grund av närheten mellan kommunerna berör oss, de fattas i Karlstad och vi kan inte alls vara med och påverka. Den gemensamma gymnasienämnden med Karlstad är ett positivt exempel på hur Hammarö genom samverkan fått inflytande över bl.a. Nobelgymnasiet, Tingvallagymnasiet och Sundsta-Älvkullegymnasiet. Det pris vi fick betala var att vi inte längre helt själva bestämmer över Hammarö Utbildningscenter. Efter att själv ha varit med och stoppat idéerna på ett nytt gymnasium på Barkassen (som med tanke på det vikande elevunderlaget hade varit en katastrofal felinvestering) kan jag konstatera att det priset var värt att betala.

Vilka risker finns?

De politiska partierna och invånarna måste få information om för och nackdelar med sammanslagning innan folkomröstningen, så att vi kan bilda oss en välgrundad uppfattning om möjligheter och risker.

Hamnar inte Hammarö i skuggan av Karlstad?

För det första skulle Hammaröborna dels utgöra 15 procent av en gemensam kommun. För det andra är Hammarö redan marginaliserat i en av kommunens mest centrala tillväxtfrågor. Det handlar om tillfartsvägarna från ön ut till E18. Karlstads planering för framtida byggnationer riskerar att bygga in oss ute på ön, vilket vore katastrofalt. Ett närmande till Karlstad skulle förhoppningsvis kunna lösa upp en del av de knutar som funnits i årtionden.

Men vi från Hammarö har naturligtvis ett ansvar att se till att skärgårdsmiljön, grönområden och landsbygdsprägeln på östra Hammarö inte får stryka på foten i mötet med Karlstads expansionslusta.

Vad händer nu?

Motionerna, som alltså handlar folkomröstning men inte tar tar ställning till om det borde bli en gemensam kommun, ska nu behandlas i de båda kommunerna, vilket kommer ta upp till ett halvår. Om motionen vinner bifall anser jag att det vore en god idé för den borgerliga oppositionen att hålla ett rådslag med Hammaröborna, så att vi kan ta in synpunkter före dess att vi själva tar ställning till ”JA” eller ”NEJ”.

För mig som är bott på Hammarö i hela mitt liv är detta en oerhört svår fråga, för såväl hjärta som hjärna. Å ena sidan kommer jag alltid att vara Hammaröbo, å andra sidan ser jag besparingskrav på 75 miljoner kronor under de kommande tre åren, siffror som fullständigt förskräcker men som måste hanteras. Som politiskt aktiv på Hammarö blir jag ständigt påmind om sårbarheten i en liten kommun. Att ett närmande till Karlstad skulle kunna stärka våra förutsättningar att hantera påfrestningar framöver är jag övertygad om. Jag vet att det finns olika uppfattningar om kommunsammanslagning bland Hammaröborna, men jag hoppas att vi kan bli överens om att frågan åtminstone borde diskuteras.

Läs mer:

NWT: Vill ha folkomröstning 2010
VF: KD vill folkomrösta om att slå samman kommuner
Blogg för Karlstad 100 000

Annonser

10 svar to “Folkomröstning Karlstad-Hammarö”

 1. Mattias Says:

  Go for it!

  Ha det gott

 2. Kristin Says:

  Blir det en sammanslagning utan folkomröstning kommer jag att bli mycket upprörd, så jag tycker väl att det är bra med din motion…men det får verkligen inte bli en sammanslagning. Hammaröborna vinner ingenting på en sammanslagning. Ingenting alls

 3. C Says:

  Jag anser att det för Karlstadbornas del inte spelar någon större roll, om Hammarö blir Karlstadkommun eller inte. För oss på Hammarö är det dock en stor skillnad. Detfrämsta enligt mig är att vi då inte längre är vår egen kommun, utan bara en stadsdel. Ska det ske en folkomröstning är det enbart Hammaröborna som ska få rösta ! Karlstadborna röstar ja bara för att få en större stad. Låt oss avgöra!

 4. Pippi Says:

  Menas med ”folkomröstning” det jag hoppas att det gör, att både Karlstadsborna och Hammaröborna röstar i var sin folkomröstning där båda två måste säga ”JA” för att frågan ska drivas? Over n’ out /Pippi

 5. weimers Says:

  Idén är att det hålls två folkomröstningar, som räknas var för sig. Om Hammaröborna säger nej och Karlstadsborna ja, så är det Hammaröbornas röster som räknas för mig, i egenskap av politiker i Hammarö kommun.

 6. Pippi Says:

  Ah, gott så. Då förutsätter jag att detsamma gäller för samtliga KD-politiker som är engagerade i frågan, oavsett om de är verksamma i Hammarö eller Karlstad.

 7. weimers Says:

  Ja, jag skulle tro att Peter och hans Karlstadskollegor är inne på samma spår.

 8. Sune Says:

  De senaste dagarnas kommentarer från Hammaröpolitiker med följande debatt på insändarsidor i vår lokala media kanske manar till eftertanke för en del. En kommunsammanslagning är inte en endast ett beslut för Hammarös invånare. En fråga man också bör ställa sig är om Karlstadborna verkligen vill ha in hånfulla politiker som Gidlöf och Westling i kommunfullmäktige?

 9. Hans Says:

  Jag skulle gärna se en uträkning på vad Hammarös egen administration av olika nämnder kostar. Det vore bättre med att skära kostnader i nämnder än att som Hammarö gjort senaste året skära i antalet ”utförare av arbetet” (exvis inom äldreomsorgen).
  Att Hammarö skulle bli förstört av Karlstad är ett vulgärargument. Massor med Hammaröbor jobbar ju i Karlstad och Hammarö är ett naturligt boendeområde till Karlstad inom ett stenkast avstånd.
  Jag kommer för första gången i mitt liv rösta på KD för att de åtminstone vill folkomrösta. (S) säger ju kategoriskt nej till att ens pejla folkviljan.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: