Energipolitiken är en avgörande framtidsfråga för EU

juni 4, 2009

Fredrik Erixon skriver i Wall Street Journal om behovet av gemensam europisk energimarknad, Russia Divides and Rules Europe. Problemet hittils har enligt Erixon varit EU-ländernas sätt att möta Ryssland, genom jakt på kortsiktiga fördelar i form av rysk energi kombinerat med utopiska drömmar om att Ryssland ska bli mindre realpolitiskt och mer idealistiskt. Utgångspunkten har varit att Ryssland ska integreras i de västliga ekonomiska strukturerna. Den inkluderande synen har i och för sig varit en god ansats, men oförmågan att se Rysslands vilja att göra EU beroende av rysk energi har varit i det närmaste total:

Europas strategi had ingen möjlighet att lyckas eftersom EU har en fragmenterad, nationaliserad och energimarknad som präglas av oligopol. Detta har tillåtit Ryssland att spela det klassiska spelet härska och söndra mot Europa, som kommer att bli alltmer beroende av rysk gas. En konsekvens av detta är att EUropa kan göra väldigt lite för att rulla tillbaka Rysslands protektionistiska tendsenser… En förändring i Europas sätt att möta Ryssland och en rysk integration i en världsekonomi med tydliga regler måste börja med energi politiken.

Vilka fördelar skulle en gemensam energipolitik föra med sig då? Många, menar Erixon:

Det skulle uppmuntra större konkurrens mellan energileverantörer, sänka priserna för konsumenterna och innebära investeringar i gränsöverskridande ledningar. Det skulle också bidra till att mildra konsekvenserna för främst Östeuropeiska länder när viktiga energiexportörer krånglar med pipelines – vilket är en vana som inte är exklusiv för Kreml. Europa skulle bättre kunna kompensera brist på energi och elektricitet i länder som Bulgarien och Ungern nästa gång Ukraina eller Ryssland minskar gastillgången till dessa regioner. Därutöver skulle det ge Europa större makt att bekämpa konkurrensstörande beteende från energibolag såsom Gazprom.

Jag är fullständigt övertygad om att energipolitiken är en av de största utmaningarna EU står inför. Kampen om energi är ett hot mot solidariteten mellan EU:s medlemsländer, men få reformer skulle vara mer i linje med fredstanken än en gemensam energimarknad. Anledningen är som sagt enkel: Sverige och andra länder kan inte hantera energirelaterade frågor enskilt.

Problemet inom EU har varit att energipolitiken i stort avgjorts av det politiska ledarskapet i Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien och Spanien – över huvudet på mindre eller svagare medlemmar. Nord Stream är ett tydligt exempel på just detta. Bilateralism har överskuggat gemensamma mål och inneburit en starkare rysk ställning.

EU måste möta detta på tre sätt:

Liberalisera energimarknaden, för att lättare kunna hantera överbelastningar i energisystemet och för att skapa tydliga spelregler i mötet med energiexportörer. En viktig sak att se upp med är Gazproms ambitioner att köpa in sig på den europeiska energimarknaden. Brist på eftertänksamhet skulle kunna motverka intentionerna med en liberalisering.

Samma regler för EU, Ryssland och USA på världsmarknaden. EU måste arbeta med USA för att inte hamna i en evig kamp om energin, annars kommer inte reglerna att kunna upprätthållas. Ett första steg är att övervaka brott mot redan existerande konkurrens- och monopollagar. Att Ryssland skriver under energistadgefördraget och transitprotokollet skulle kunna vara ett krav för medlemskap i WTO.

Europeisk solidaritet. Genom att arbeta fram en strategi för stöd till länder som upplever leveransstörningar skulle en större sammanhållning inom EU kunna skapas. Vidare borde det diskuteras huruvida enskilda medlemsländer ska kunna starta stora projekt utan att alls ta hänsyn till andra medlemmar. Solidaritet handlar också om att ge stöd till grannländer som riskerar att hamna i ett läge där de är sårbara gentemot politisk press från Ryssland.

Det talas väldigt lite energisäkerhet i årets europavalrörelse. Tråkigt, eftersom det är en avgörande framtidsfråga för hela unionen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: