Archive for juli, 2009

Om hårdrock och KD

juli 12, 2009

Per Gudmundsson skriver idag om Kristdemokraternas behov av förnyels,e och förutom välplacerade hårdrocksreferenser hinner han med att lyfta fram KDU som ett positivt exempel för partiet att följa, Något för Hägglunds iPod:

Den liberale debattören Fredrik Segerfeldt efterlyser exempelvis i tisdagens Expressen ”att Hägglund aktivt försöker att nå människor som vill ha mindre förbud och regleringar, och skapar en lämna-oss-i-fredkoalition för vanligt folk.” Inom det nya ledarskiktet för KDU, där namn som Charlie Weimers och Ebba Busch lyser starkt, finns antydan till en sådan rörelse. Hägglund gör rätt som orienterar sig ditåt.

Lämna oss i fred. Det finns en spännande kraft i de orden.

Semester

juli 10, 2009

Dags för semester! Är tillbaka och bloggar igen på allvar kring den 10 augusti.

Tack för vårterminen och glad sommar!

Frihetlig värdekonservatism kan få KD att växa

juli 2, 2009

Förnyelsedebatten inom kristdemokraterna fortsätter. Idag skriver jag på Aftonbladet om vad jag skulle sagt i mitt Almedalstal om jag vore Göran Hägglund. Jag fokuserar på familj, flit, kriminalpolitik och kultur. Fyra områden där socialdemokratin idag har en idépolitisk hegemoni och där kristdemokraterna är det enda parti som kan utgöra ett värderingsburet alternativ.

Jag tror på att vara rak med att kristdemokraterna behöver en förnyelse och att vi kanske inte alltid har kommit ut rätt i alla frågor. Jag tror väljarna har större respekt för den som på ett ödmjukt sätt vågar erkänna att den ibland har haft fel än på den som envist håller fast vid att man alltid har varit rätt ute. Hade jag fått bestämma över Hägglunds tal hade jag låtit honom inleda så här:

I dag börjar resan mot valet 2010 då vi kommer söka förnyat förtroende för en alliansregering. Men i dag startar även en annan resa. En förnyelseresa för Kristdemokraterna. Målet? Att ingen väljare i valet 2010 ska behöva betvivla att det är kristdemokraterna som är det borgerliga alternativet i Allians för Sverige. Att ingen väljare ska behöva betvivla att det är Kristdemokraterna som inom regeringen står upp för personligt ansvar, familjens frihet och en skola som fokuserar på klassisk bildning.

Idag skriver även Roland Poirier Martisson om partiets profilering på DN Debatt, Konservativa väljare kan göra KD stort. Han lyfter fram två studier som Demoskop och United Minds har gjort som visar på ett starkt stöd för vad han kallar en ”tolerant konservatism”. Han skriver:

”Enligt Demoskops mätning instämmer minst 7 av 10 (ofta fler) svenskar i följande:
• Alla har lika värde och ska ha samma rättigheter oavsett ursprung, religion eller sexuell läggning.
• Företagsamma invandrare är bra för Sverige.
• Vuxna människor har en plikt att försörja sig själva.
• Politiker ska inte bestämma hur föräldraledigheten ska fördelas.
• Många som lever på bidrag skulle kunna arbeta.
• Sverige borde få exportera snus till resten av EU.
• Det daltas för mycket med brottslingar.
• Fler poliser och längre fängelsestraff ökar tryggheten i samhället.”

Ett upplyftande besked för oss kristdemokrater som visar på det potentiella stöd som finns om kristdemokraterna klarar av att bli ”svenssons parti”.

Uppdatering: Johan skriver också om Rolands artikel, KD har en stor konservativ potential.