Archive for 2 december, 2009

Nej till folkomröstning Karlstad/Hammarö i media

december 2, 2009

NWT, VF, SVT och Hammarö i Folkmun skriver om gårdagens beslut i KS. Det kanske mest minnesvärda citatet fanns i VF-artikeln, och kom ifrån kommunstyrelsens ordförande Siw Gidlöf (S):

Eftersom vi socialdemokrater inte vill ha någon sammanslagning känns det fel att låta Hammaröborna rösta om det.

Påminner lite om när KD anklagades för att vara illojala mot ett beslut som vi reserverat oss mot. Resonemanget då var som hämtat från den organisationsteori som brukar gå under namnet demokratisk centralism.

Men i sak så kan jag hålla med (S) i att vi har representativ demokrati och inte ska använda folkomröstningar till att bestämma om det ena eller andra, som t.ex. hastighetsgränser eller skattenivåer. Men eftersom sammanslagning är en fråga som inte är kopplad till partitillhörigheten så finns det goda skäl att faktiskt rådfråga medborgarna. Kommunutbrytningar eller kommunsammanslagningar gör att de lokala demokratiska institutionerna påverkas i högsta grad, vilket också gör att frågan blir mer än ”principiell” (vilket är de frågor som bör behandlas av kommunfullmäktige, mer detaljerade bör behandlas av nämnderna).

UPPDATERING: Johan Ingerö bloggar om Siw Gidlöfs uttalanden, Dagens citat: medborgainflytande.

Annonser