Archive for 23 december, 2009

Kandidaten, nomineringskommittén och (kanske inte) förnyelsen

december 23, 2009

Kristdemokraterna i Stockholm har haft provval. En av kandidaterna var Erik Sjöstedt, en av initiativtagarna till förnyelserörelsen Frihet, Familj, Flit, Företagsamhet. Erik hamnade på sjätte plats om man räknar hela Storstockholm, vilket var viktigt med tanke på att de nio första namnen på listan finns med på den gemensamma listan för länet.

Men nomineringskommittén i Stockholm ville annorlunda. Erik petades ned till tionde plats, vilket drastiskt minskar hans möjligheter att bli vald. Så nu har Kristdemokraterna ett förslag till landstingslista med noll personer under 40 år bland de nio första namnen.

Neos Mattias Svensson skriver om det hela: Storbråk hos Kristdemokraterna i Stockholm, vilket har föranlett en debatt som bl.a. inkluderar Erik och nomineringskommitténs ordförande tillika avgående riksdagsledamoten Ingvar Svensson. Det är naturligtvis omöjligt att veta vilka resonemang som ligger till grund för nomineringskommitténs förslag, men vi ta del av intressanta synpunkter i kommentarsfältet.

Att Erik inte ska invoteras på grund av ålder är en ren självklarhet, men i ett parti som förknippas med äldre företrädare är det i alla fall ingen nackdel att vara under 40. Men framför allt: den kompetens, kreativitet och erfarenhet som han besitter borde kvalificera honom till topp nio på listan. Att medlemmarna ville ha honom på sjätte plats är en tung faktor (även om provvalet mycket riktigt är rådgivande).

Jag noterade att Fredrick Federley, som också fått en plats längre ned än vad medlemmarna ville, blivit uppringd av personer som är beredda att plädera för honom på nomineringsstämman. Vem/vilka ringer upp Erik? En nomeringskommittés ord är ju faktiskt inte lag.

Läs mer:

Erik Sjöstedt om nomineringskommitténs förslag.
Makthavare.se: Även kd kör över medlemmarna.

Annonser