Genusmärkta universitet utplånar den akademiska friheten

januari 13, 2010

Tore Frängsmyr, professor em i Vetenskapshistoria skriver på Svd Kultur om att genusmärkningen nu spritt sig från Lund till Uppsala, och höjer ett varningens finger:

För tvåhundra år sedan förklarade Wilhelm von Humboldt att grunden till den akademiska friheten bestod i att lärarna själva skulle välja ämne, teori och metod för sin forskning samt – givetvis – själva formulera sina resultat. Med genusmärkning skulle denna grundläggande frihet utplånas. Som en våt filt skulle genusforskningens teorier, metoder och målsättning läggas över all forskning. Med välkänd diktatorisk taktik skulle det politiskt korrekta uppförandet belönas med högre status och mera resurser.

För att bli genusmärkt ska bland annat hälften av kurslitteraturens författare vara kvinnor/män. Lyckas institutionen uppfylla detta och andra genuskrav så väntar fin belöning i form av större ekonomiska resurser. Men frågan är varför genusindustrin begränsar sig till akademin? Tänk större. Genusmärkta städer borde vara ett utmärkt projekt, exempelvis. Belöna de som har en jämn fördelning av kvinnliga och manliga statyer. Bestraffa dem som har fler byggnader ritade av manliga än kvinnliga arkitekter. Se till att kvoter för män och kvinnor på badstränder införs, så att en jämn könsfördelning kan åstadkommas och könskodade stränder undvikas. Avdela hälften av parkeringsplatserna för respektive kön och så vidare. Uppslagen är oändliga. Endast det sunda förnuftet står i vägen.

Det finns ett verklighetens folk på universiteten och högskolorna. Det är alla de lärare och forskare som inget annat vill än att söka kunskap och sanning, och som väljer kurslitteratur eller problemställningar utifrån kvalitet och relevans. De utsätts just för ett hårt tryck av politiserade högskoleledningar, och kan snabbt dra slutsatsen att det kommer krävas blod, svett och tårar av den som vågar sätta sig upp mot genusdiktaten. Det är förståeligt att många väljer att ducka, men om ingen säger ifrån riskerar den akademiska friheten till slut att bli ett minne blott.

Mer om genuscertifiering och genusmärkning:

Tanja Bergqvist: Uppsala-remissen: genusvälde på frammarsch

Bertil Holmlund: Genusnormen en sovjetmodell?

Steven Sampson: Förmynderi i Lund

Annonser

10 svar to “Genusmärkta universitet utplånar den akademiska friheten”

 1. Alvin Stoltz Says:

  Just det: Frihet är slaveri


 2. Det värsta är att det skulle inte alls förvåna mig om det kom sådana förslag ”Genusmärkta städer borde vara ett utmärkt projekt, exempelvis. Belöna de som har en jämn fördelning av kvinnliga och manliga statyer. Bestraffa dem som har fler byggnader ritade av manliga än kvinnliga arkitekter.” och att det finns de som skulle tycka att förslagen var jättebra.

 3. Elin Says:

  Genuscertifiering kräver inte att hälften författare ska vara män och hälften kvinnor. Poängen är att man ska vara medveten om fördelningen. Det handlar om att ha en pågående process, inte idiotiska mål om exakta fördelningar. Skriv inte om saker som du inte vet något om, det bekräftar bara bilden av kristdemokraterna som ett patriarkalt parti. Läs på!

  Här hittar du utredningen på vilken certifieringen i Lund grundas:
  http://www3.lu.se/pers/Jamstalldhet/genuscertifiering_080331.pdf


 4. […] Läs hela Charlie Weimers blogginlägg: Genusmärkta universitet utplånar den akademiska friheten […]

 5. Christopher Says:

  Bra att någon vågar ifrågasätta dumheterna..

 6. weimers Says:

  @Elin: Det är rätt som du skriver, att utredningen inte specifikt nämner 50/50 i könsfördelningen som en förutsättning för genuscertifierad kurslitteratur. Dock kan vi läsa detta i det dokument du hänvisar till:

  ”Kurslitteratur
  • Är författarna av kurslitteratur såväl kvinnor som män?
  • Används litteratur som explicit analyserar ämnet ur genusperspektiv?
  • När litteratur används som saknar ett genusperspektiv, problematiseras den då
  i undervisningen?
  • Är kurslitteraturen fri från uttryck för sexism, homofobi och rasism?”

  Problemet kvarstår ju. Istället för att utgå ifrån litteraturens relevans för kursens innehåll och syften, så ska genusglasögonen sättas på. Varför ska matematikstudenter eller blivande civilingengörer analysera bristen på genusperspektiv i derivata eller processteknik?

  Ett av syftena med genuscertifikat är ju de facto att de institutioner som anpassar sig ska belönas ekonomiskt (dvs. de andra bestraffas ekonomiskt). På så vis blir det ett Maktens påbud ovanifrån som inskränker det förutsättningslösa kunskapssökandet vid våra universitet.

  Tyvärr har jag bara kunnat läsa Uppsala-remissen genom andrahandskällor, eftersom jag inte funnit den online. Men vad jag kan förstå finns det bland annat följande skrivningar att läsa:

  ”• Undervisningen på olika nivåer ska utföras av lika många kvinnor som män.
  • Utrymmet att ta plats, bildligt talat, på seminarier och föreläsningar bör fördelas lika mellan kvinnliga och manliga studenter”

  Det är ju helt bisarrt att tala om kvalitet och krav på lika många lärare av varje kön i samma mening. Vad är problemet om det råkar vara fler kvinnliga lärare vid sjuksköterskeprogrammet och fler män vid ingenjörsutbildningarna? Så länge studenterna erbjuds en adekvat undervisning så torde det inte vara ett problem. Att det sedan kan finnas ett värde med olika synsätt (pluralism) på institutionen behöver knappast sägas, men det krävs inte 50/50 för att åstadkomma det.

  Och vad gäller kravet på att studenter ska ta exakt lika plats utifrån kön… Här talar vi om en fullständig underordning av individen. Jag trodde det var eftersträvansvärt att varje student ska kunna verka på sina egna villkor. Med detta förslag kommer kvinnliga och manliga studenter ombedjas tiga still om det visatr sig att föreläsningens kvinnliga/manliga kvot är uppfylld. I värnplikten kallas detta kollektiv bestraffning, och det har förbjudits.

 7. Natta Says:

  Jag säger som Tanja Bergkvist:

  ”Hur f-n löser man en partiell differentialekvation på ett genusmedvetet sätt”?

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/12/02/uppsala-remissen-genusvalde-pa-frammarsch-2/

 8. Anders Says:

  Göra kurslitteraturen fri från ”sexism, homofobi och rasism”?

  Och sträva efter att kvinnor ska få ta mer plats? Vad är det för förmynderi?

  Jag är glad över att någon strider för rätten att bevara könssegregering, sexism och mansfokus inom högskolan!

 9. Charlie är en struts Says:

  det bästa med allt det här är att kd är påväg käpp rätt ur riksdagen.
  Ur led är tiden


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: