Archive for februari, 2010

Fredagsnöje: Kommunens starke man

februari 26, 2010

På SVT:s Komedikväll direkt visades nyligen pilotavsnittet av Starke Man, som är en klockren satir av den svenska kommunsektorn med bl.a. Anders Jansson (Morgan Pålsson, världsreporter) som kommunalrådet och Anna Blomberg (Kvarteret Skatan) i rollerna. Programmet vann tävlingen mot de andra pilotavsnitten och kommer att sändas som komedieserie i höst. Så här skriver SVT om programmet:

Starke man handlar om det krisande kommunalrådet Lars-Göran Bengtsson (s). Tillsammans med den lojale kommundirektören Matts, den sönderrökta kanslichefen Gunvor och Jonna, praktikanten från Stockholm, försöker han att skapa ordning i Svinarp, Skånes näst tråkigaste kommun. På hemmafronten är det bara de polska gästarbetarna som pratar med honom (på polska), eftersom hans tonårsson tagit time out och hans fru helt enkelt inte bryr sig längre. Vänorter, asylsökningar, vägbulor och kommunens första hemlösa – inget problem är för litet och ingen diskussion för meningslös för Svinarps Starke Man.

Se programmet här.

Kävlinge, där programmet spelades in, gratulerar till segern. Grattis till Kävlinge säger jag. Kul att det händer grejer i kommunen!

Pumplagen: Flera mil till närmsta mack

februari 26, 2010

Pumplagen kom till av miljöskäl, men leder i praktiken till att många människor ute i landet får köra flera mil för att få tag i bensin.  Antalet mackar har minskat stadigt under de senaste åren, och skapar många praktiska problem i vardagen. Det är dags att dra den enda rimliga slutsatsen och riva upp pumplagen.

Mellan tre och femhundra tusen kronor. Det är kostnaden för den etanolpump som mackar med en försäljning över tusen kubikmeter måste inhandla.  Att detta krav kom till är en följd av Miljöpartiets inflytande på den tidigare socialdemokratiska regeringen. Redan då varnades för den ensidiga fokuseringen på etanol, och en förestående mackdöd.

Pumplagen har fungerat bra storstan men sämre på landsbygden, berättar trafikutskottets utredning av pumplagens konsekvenser. Helt korrekt. I Dalarna har cirka 30 mackar fått stora problem. I Värmland har 18 orter i 11 av Värmlands kommuner förlorat sitt sista tankställe, och fenomenet byamackar har uppkommit som ett svar på mackdöden. Gunnarskog är ett exempel på detta. Macken lades ned men invånarna startade själva en mack baserad på en cistern ovan jord, vilket rä billigare. Ett mycket positivt initiativ, men byamackarna kan dessvärre komma att hotas av prövningen av ovanjord-cisterner gentemot Miljöbalken.

Pumplagen är resultatet av ett ensidigt storstadsperspektiv och måste rivas upp. På kort sikt kan vi höja gränsen till 1500 kubikmeter och ange att försäljning ska ha överskridit gränsen i över två år innan kraven träder in. Det är också viktigt att noggrant följa miljöprövningen av ovanjord-cisterner, så att byamackarnas fortsatta existens kan säkras.

Ett land ligger fruset och öde uppe i norr

februari 23, 2010

Vargavintern har ju gett upphov till diverse syrliga kommentarer om den globala uppvärmningen, men inte bara i Sverige. I Minnesota har vinterhatande klimatskeptiker gjort en variant på Baba O’Reily (Teenage Wasteland) av The Who:

Det är 1800-tal. Vintrarna är kalla. Snön tränger innanför vadmalen. Skördarna slår fel. Du börjar fundera på att dra till det förlovade landet. Så vad gör du? Slår ner bopålarna i en delstat med sol och värme? Naturligtvis inte. Du är ju trots allt svensk. Det får bli Minnesota. Känns lagom på något sätt.

Värmland isolerat?

februari 23, 2010

I ett tidigare inlägg talade jag om vikten av att ha kvar Karlstad flygplats. Detta har inte visat sig mindre betydelsefullt nu i dagarna när vi haft ett oerhört kaos i all trafik. Inte nog med att man avrått från att ta bilen (och således även bussen), tågen har stått stilla hela helgen och även sjötrafiken har haft stora problem. Det enda trafikslaget som klarat sig är flyget.

Om Värmland skall förbli en region att räkna med måste vi ha fungerande kommunikationer och skulle då den största flygplatsen vara hotad att läggas ned, då får man räkna med att företag inte kommer etablera sig i regionen i fortsättningen, att folk kommer börja röra sig bort och att vi kommer se en negativ tillväxttrend.

Vi har också läst om oviljan från Torsby och Hagfors att bidra till Karlstads flygplats. Jag förstår egenintresset i att behålla två flygplatser i Nordvärmland, men det kan vara läge att prioritera genom att fokusera på en enda nordvärmländsk flygplats. På så vis kanske kommunerna kan frigöra medel för att bidra till flygplatsen i Karlstad?

Läs mer:

NWT: I FOKUS: Kampen om flyget i Värmland

NWT: I FOKUS: Tror på lyft med lokala ägare

Fredagsnöje: Lurade kristdemokrater

februari 19, 2010

Göran Hägglund luras i TV3:s Blåsningen:

Den mest klassiska blåsningen av en kristdemokrat, signerad Pia Haraldsen i form av intervju med Anders Wijkman för humorprogrammet Rikets Røst i norska Tv2:

Det är så fel att det nästan blir humor

februari 19, 2010

Magnus Eriksson har skrivit en rolig kulturdebattartikel i SvD. Ja, texten som sådan är inte rolig och inte heller innehållit i sig. Men hans stereotypa invändningar är åtminstone ganska skrattretande. Likt många skribenter före honom hävdar han att ”dagens höger” är ointellektuell, vulgärpropagandistisk och okunnig om sin egen idéhistoria. Detta samtidigt som han själv stoltserar med sin okunskap inom området.

Ta bara det faktum att han på fullaste allvar verkar tro att Edmund Burke skulle vara en anhängare av välfärdsstaten eller inte skulle anse att införandet av det svenska högskattesystem var en ”revolutionär omvälvning” bara för att den infördes utan blodspillan. Är det vad Magnus Eriksson får ut av att läsa Reflektioner om den franska revolutionen kanske det inte vore helt fel att även ta del av Roger Scruton.  Alltid något att hålla  i handen nästa gång Eriksson försöker sig på någon av Burkes texter.

Läs mer:

Johan Lundberg: Några ord om Magnus Erikssons ”läsförslag”.

Turerna kring Forsnässkolan fortsätter

februari 19, 2010

Som jag skrev i onsdags har man satt in uniformerade vakter i Forsnässkolan i Munkfors på grund av att situationen där blivit ohållbar då elever hotar både andra elever och personal, de kör moped i korridorerna och det är allmänt oroligt. Idag går det att läsa i VF att priset att ha vakterna på skolan är 32 500 kr/vecka.

Vad jag börjar fundera över är hur man väljer att inte se signalerna i tid, hur man låter barn som redan tidigt visar tendenser till att kunna bli oroshärdar inte tas omhand. Skulle man välja att från början sätta in extra resurser skulle dessa kunna fångas upp, hjälpas och man skulle aldrig behöva hamna i den situation som skolan nu hamnat i.

Inte nog med att kostnaderna för att få en lugnare och tryggare arbetsplats för lärare och elever är skyhöga, nu har också skolan utsatts för ett bombhot enligt VF. Rektorn mottog ett bombhot som av polisen ansågs så pass allvarligt att man valde att gripa mannen och ta in honom till förhör.

Lag och ordning ska inte vara så svårt, men vi behöver inte bara fler poliser och ett väl fungerande rättssystem. Vi behöver också preventiva åtgärder innan det går över styr. Hade dessa elever fått hjälp från början hade vi inte haft denna diskussion idag och deras liv kanske inte hade varit på randen till katastrof.

Vakter ska inte patrullera våra skolor!

februari 17, 2010

Otrygghet på Forsnässkolan i Munkfors

Varför inte?

För att de elever som hotar, bråkar och trakasserar ska kunna stängas av. För att lärare ska kunna säga till på skarpen utan att riskera åtal. För att föräldrar inte ska behöva lämna sina barn i en uniformerad miljö.

På Forsnässkolan i Munkfors är uniformerade säkerhetsvakter dock en realitet. I flera månader har skolans vardag handlat om stök, våldsamheter och hot mot såväl elever som lärare, rapporterar SR:

– Det är våld också. Stolar kommer farande i luften, vad som helst kan ju hända om någon kommer i vägen. Och de har skallat elever.

På youtube kan man också se ett klipp på mopedkörning i Forsnässkolan upplagt av stolta elever med orden ”KUL GREJ :-D”. Det har inte direkt koppling till anlitandet av ordningsvakter, men jag länkar till det eftersom mopedkörning i skollokalerna  nämnts i sammanhanget:

Att situationen urartat är i sig tragiskt. Det är ren vandalism, och ju längre sådant ses mellan fingrarna, desto värre blir det. Lars Olsson (V), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden förklarar att ”de har provat” att sätta ner foten, men att det inte har hjälpt.

Varför kan inte eleven stängas av? Ja, eftersom han inte är straffmyndig så kan man inte göra något åt de polisanmälningar som lämnats in. Och eftersom vi har haft socialdemokratiska regeringar under många år så har den förmenta välviljan styrt. Det har helt enkelt inte varit möjligt att stänga av en elev från grundskolan. Detta håller på att ändras , tack vare den borgerliga regeringen.

Att vakter har fått anlitas är kanske en nödvändighet i det desperata läge som skolan befinner sig i, men det är ingen långsiktig lösning. Det måste till förändringar både i Munkfors och i lagstiftningen (inte minst för att kunna göra något åt kriminella under 15 år).

Ett råd till Munkforspolitikerna är att införa bekymringssamtal, så att unga som begår brott får möta en polis innan de hunnit bli alltför kriminellt belastade. För att citera Johannes Dahlström från Unga Kris:

–Det är när man får kontakt med polisen som man mer förstår allvaret i det. Då kan man bli lite skraj. Mötet med polisen får mer effekt än när man träffar några nissar i kostym

Vad kommer jag arbeta för om jag blir invald i riksdagen då? Några exempel:

  • Att en brottsnämnd för personer som ännu inte är straffmyndiga införs, så att brottslighet kan motas på ett tidigt stadium.
  • Att brottsnämnden utreder alla brott av unga från 12-13 årsåldern.
  • Att unga ska få individuellt anpassade sanktioner, som inte ska ses som straff.
  • Att nolltolerans mot hot, våld och trakasserier i skolan ska råda.

Läs mer om Forsnässkolan:

Fadde Darwich: Ordningsvakter i skola.

VF: Vakter patrullerar Forsnässkolan.

Läs mer om ordning och arbetsro i värmländska skolor:

Nya Wermlandstidningen: ”Mina lärare var rädda”

Karlstads flygplats är viktig för Värmland

februari 16, 2010

Luftfartsverket har bestämt att staten inte längre ska ansvara för driften av Karlstads flygplats, och försöker vi naturligtvis få till stånd en lösning så att flygplatsen inte ska behöva läggas ned. Alla länets kommuner är med på att dela på kostnaderna för driften, men kommunalråden i Torsby och Hagfors tvekar. Anledningen? De har egna flygplatser, finansierade av Rikstrafiken.

Så kan man självklart resonera. Problemet är att liknande argument skulle kunna användas av andra kommuner i andra sammanhang , till nackdel för Torsby och Hagfors.

Kommunikationerna är livsviktiga för Värmland, och det råder ingen tvekan om att det värmländska näringslivet och i längden sysselsättningen i länet skulle lida av en nedlagd flygplats. Det är den avvägningen som borde vägleda Laack och Dahlqvist, snarare än kortsiktigt egenintresse.

Vardagshjälte: Charlotte Raaum

februari 15, 2010

Motivering: Medmänsklighet och civilkurage.

Charlotte Raaum, KDU:are från Idre, räddade troligtvis livet på en överförfriskad 39-åring i lördags natt när hon valde att bry sig om att hjälpa honom upp ur snödrivan när vakterna viftade bort det hela och andra kroggäster släntrade hem från krogen, Hjälpte frusen:

– Vi var ju i stort sett sist iväg och ingen annan brydde sig. Jag ville bara inte höra efteråt att han blivit liggande och riskerat att frysa ihjäl, utan att någon försökt hjälpa honom.

Hatten av för din föredömliga insats, Charlotte.