Archive for april, 2010

(S)para på löftena …

april 21, 2010

Noterar idag att Per Gudmundson påminner om Carin Jämtins löfte att ”köra över” vänstern och miljöpartiet i frågan om förbifart Stockholm:

”Socialdemokraterna i Stockholm kör över Vänsterpartiet och Miljöpartiet och lovar att bygga Förbifart Stockholm. Det säger Carin Jämtin, Socialdemokraternas oppositionsborgarråd i Stockholm, till DN.se.”

Splittrade familjer är ett samhällsproblem

april 13, 2010

När 19 000 unga svarade Karios Future om vad de drömmer om i livet var svaren att få ett bra jobb, hitta den rätta och att få barn. Att kunna uppleva trygghet i familjen betyder mycket för att lära sig att kunna lita på omgivningen. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet är familjevänliga, det handlar om att slå fast att familjerna vet bäst själva, det innebär att politikerna inte skall sätta sig vid familjernas köksbord och bestämma åt dem utan låta familjerna själva bestämma över det som rör dem.

Därför lanserar KDU kampanjen ”Lämna familjen ifred. Ska det vara så svårt?”. Detta för att det bästa vore att politikerna lämnade familjerna, oavsett form, ifred. Politikens roll är att skapa förutsättningar för familjerna, där familjen skall vara ett stöd, en trygg plattform att utgå från. Detta stöd är ett stöd som det aldrig kommer finnas något statligt substitut för, oavsett vad oavsett hur mycket Sahlin, Wetterstrand och Ohly planerar för det.

Flit ska löna sig. Ska det vara så svårt?

april 1, 2010

Att hårt arbete ska löna sig är en viktig princip för oss kristdemokrater. Så pass viktigt att KDU nu drar igång en kampanj för att flit ska löna sig.

Flitiga och hårt arbetande människor för samhället framåt och skapar tillväxt i ekonomin. Vi tror att alla människor kan vara flitiga utifrån sina egna förutsättningar, men vi tycker inte att flit uppmuntras tillräckligt idag. Jantelagen har alltför länge varit dominerande i det svenska samhället.

Det måste bli ändring nu. Det håller inte att den som lägger ner flera år på en tuff utbildning eller arbetar några timmar extra varje dag straffbeskattas. Det håller inte att den duktige och flitige personen tvingas sluta först när firman tvingas skära ner, bara på grund av att hon eller han är yngst. Och det håller inte heller att de duktiga eleverna hålls tillbaka i skolan.

Det är varken rätt mot människan eller mot samhället. Olika människor har olika förmågor och egenskaper och måste därför få växa och utvecklas i sin egen takt. Samtidigt har vårt samhälle definitivt inte råd med att förbise någon enda människas fulla potential.

I det kristdemokratiska samhället ses och uppskattas alla människor. Där lämnas ingen efter, men ingen hålls heller tillbaka. Där är det okej att vara duktig. Där uppmuntras och belönas flit.

Straffens moraliska grund

april 1, 2010

Jag har många gånger uppmanat mitt parti att ta initiativet i rättspolitiken (se här, här, här och här), samtidigt som KDU skrivit rapport och framgångsrikt kampanjat på temat.

Idag tar Göran Hägglund så till orda i en replik till Jerzy Sarnecki och Björn Fries (S), Straff nödvändigt för allas skull:

Låt oss vara tydliga: Ett fungerande samhälle måste göra sitt bästa för att uppsöka och straffa dem som bryter mot lagen. Dels för att skydda laglydiga men också för att upprätthålla ett signalsystem om vad som är rätt och fel. Och inte minst signalera att den enskilde normalt oavsett omständigheter är en moralisk person som har i sin makt att välja mellan rätt och fel.

Det är här vi stöter emot vänsterns ideologiska nervcentra. I de rödgrönas värld är det inte bara en tro – utan också en politisk nödvändighet – att den enskilde personen i första hand än en produkt av den sociala omgivningen och bara i andra hand har en fri moralisk vilja. För det är då samhällsingenjören kan träda in för att modellera om människors sociala liv på politisk väg.

Reducerandet av människan till en funktion av materiella omständigheter är en förutsättning för socialistiskt tänkande. Precis som Neuding påpekar är detta också utgångspunkten för kriminologen Jerzy Sarnecki och socialdemokraternas socialpolitiske talesman Björn Fries i deras inlägg (6/3).

Äntligen. Jag kan inte säga något annat när Göran Hägglund tar debatten med vänstern om nödvändigheten av att brott bestraffas. Konflikten mellan oss och vänstern i rättspolitik börjar inte i antalet poliser och straffsatser, utan istället om synen varje människas ansvar för sina handlingar. Det är inte samhället som begår brott, det är enskilda människor som gjort ett aktivt val. Om vi kan komma överens om det, och att vi borde sträva efter att straffen ska stå i proportion till brottet så kanske vi också kan enas om att straffen för vålds- och sexualbrott borde höjas.

Uppdatering:

Johan Ingerö välkomnar inlägget och från vänsterhåll bemöts det utifrån sociologiska argument.