Archive for 14 januari, 2011

Jag slutar som ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

januari 14, 2011

Jag slutar som ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

När jag 2003 blev invald i KDU:s förbundsstyrelse var det med en övertygelse om att förbundet med ett gediget förändringsarbete skulle kunna bli Sveriges vassaste och mest relevanta politiska ungdomsorganisation.  Idag, drygt sju år senare, är jag oerhört stolt över vad förbundet har blivit.

Vi står upp för kristdemokratins unika försvar av de immateriella värdenas betydelse. Att allt inte handlar om pengar, utan att värderingar är avgörande för att ett fritt samhälle ska fungera.

Vi är det enda konsekvent borgerliga förbundet. Vi älskar friheten, och tar strid för ett kristdemokratiskt välfärdssamhälle med låga skatter och fria människor, familjer och gemenskaper. Vi menar att förbyggande åtgärder och rättvisa straff inte står i motsatsförhållande. Vi är övertygade om att ordning och reda i skolan är en förutsättning för kunskap och arbetsglädje.  Vi anser att Sverige förtjänar en försvarsmakt värd namnet. Vi kämpar för demokrati och marknadsekonomi i hela världen eftersom vi vet att det ersätter fattigdom och förtryck med frihet och välstånd. Vi tar strid mot statlig indoktrinering och genus, till förmån för fritt tänkande och en fri akademi. VI tycker att var och en som kallar sig borgerlig och tror på självständiga val och meritokrati har en skyldighet att stå upp mot alla slags idéer om kvotering.

Under mina år som ordförande har KDU genomgått en politisk förändring. Detta har bland annat synts i en ny logotyp som återspeglar vår politiska inriktning. Det har synts i de kampanjer som förbundet har drivit. Det märks i det självförtroende som kampanjande KDU:are visar ute på skolorna.

När jag tog över var förbundet splittrat. KDU gjorde i och med valet av mig ett tydligt politiskt vägval. Idag är den politiska inriktningen klar och tydlig och åtnjuter ett starkt stöd bland medlemmarna runtom i landet.  Efter några års minskningar av medlemsantalet har förändringarna fått genomslag i form av nästan 1500 nya medlemmar under 2010.

Att bredda förbundet utan att urholka det politiska innehållet var min överordnade målsättning när jag tillträdde. Nyckeln stavades politisk tydlighet. När jag summerar min tid som förbundsordförande så kan jag konstatera att vi fortfarande har utmaningar i form av att skapa fler starka distrikt, värva fler medlemmar och fortsätta att bredda den unga kristdemokratin. En stor utmaning är också att förmå partiet att utvecklas politiskt till det starka borgerliga kristdemokratiska partiet som det skulle kunna vara. Jag ser det som att jag varit med om att lägga en tydlig politisk grund. Nu är det dags för andra att ta vid och vidareutveckla vårt KDU.

Jag har idag meddelat valberedningen att jag inte står till förfogande för omval till förbundsordförande. För mig fortsätter arbetet för ett mer kristdemokratiskt Sverige genom mitt uppdrag som kommunalråd i Hammarö kommun. Nu väntar ett intensivt halvår med kampanjer och distriktsbesök fram tills att det är dags för mig att gå vidare.

Det är många känslor som rörs upp när jag tänker på mina år i förbundet. Jag har upplevt mina största motgångar och största medgångar i KDU, jag har fått vänner för livet, jag har mött vitryska oppositionella vars mod och civilkurage gjort ett djupt intryck, jag har fyllts med glädje när jag sett alla nya medlemmar som gått med, jag har ägnat större delen av min vakna tid åt det förbund jag älskar. Det är sorgligt att sluta efter 14 år som aktiv medlem, men jag gör det med ett leende eftersom jag vet att Kristdemokratiska Ungdomsförbundets är en stark och välmående organisation som ännu inte har sett sina bästa dagar.

Charlie Weimers
Förbundsordförande
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Annonser